Ochrona ludności cywilnej w sytuacji katastrof naturalnych, cyberbezpieczeństwo, blockchain - to główne tematy prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych Rady Unii Europejskiej, 14 maja, rozmawiano m.in. o sporze między Komisją Europejską a Polską dotyczącym praworządności. Przed posiedzeniem Frans Timmermans mówił dziennikarzom, że „na tym etapie nie ma szans na wycofanie artykułu 7".

W 2018 roku Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego otrzymuje polski projekt, który gromadzi młodzież chcącą odkryć historię jeńców więzionych w obozie Stalag VIII A w Görlitz-Zgorzelcu.

W Dniu Europy, 9 maja, ruszyły konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać Unia Europejska. „Nadszedł czas, aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie w sprawach, które ich dotyczą i którymi powinni zająć się ich przywódcy” – powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Internetowa ankieta zawiera 12 pytań opracowanych przez grupę obywateli.

Inicjatywa Parlamentu Europejskiego, by podarować młodym w Unii Europejskiej darmowe bilety kolejowe i w ten sposób umożliwić im odkrywanie Europy, staje się rzeczywistością.

Zapewnimy należyte zarządzanie finansami dzięki mechanizmowi praworządności. Pokazujemy w ten sposób, na czym polega odpowiedzialne obchodzenie się z pieniędzmi podatników” - zadeklarował przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego budżetu dla Unii na lata 2021-2027. Według założeń ma on być nowoczesny, prosty i elastyczny.

Nasze wydawnictwo zaprasza prawników, pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także pracowników resortów, wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych i samorządowych do współpracy autorskiej.
Magazyn "Prawo Europejskie w praktyce" jest wydawany od ponad 15 lat i posiada nadany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego status punktowego wydawnictwa naukowego (decyzja MNiSW z 25 stycznia 2017 roku, poz. 1992 lista B – 3 punkty). Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Chcemy, aby czasopismo stało się autentycznym forum prawniczym, prezentując dorobek instytucji akademickich, naukowców i praktyków z zakresu nauk prawnych, rozwiązań legislacyjnych, funkcjonowania prawa krajowego i unijnego, krajowych i międzynarodowych instytucji wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich etc. etc.
Czekamy na Państwa publikacje do końca maja (numer maj/czerwiec). Materiały prosimy przesyłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W numerze marcowo-kwietniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” swoimi refleksjami na temat praworządności w Polsce dzielą się: Danuta Przywara, prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, sędzia Dariusz Mazur, członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Ponadto przeczytacie Państwo o: ewolucji prawa do bycia zapomnianym w prawie europejskim, zakazie anatocyzmu, projekcie rozporządzenia dotyczącego crowdfundingu jako części strategii Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju fintechu, wyłączeniu zasady superficies solo cedit na przykładzie prawa zabudowy w systemie prawa niemieckiego i nieuzasadnionej krytyce zasad solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności w unijnej polityce azylowej. Można również znaleźć materiał o tym, jak funkcjonuje opinia przyjaciela sądu w różnych systemach prawnych oraz orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła nowe propozycje prawne, które mają służyć przyspieszeniu procedury rozpatrywania wniosków o azyl w UE.

Parlament Europejski chce, aby UE posiadała własne źródła finansowania w następnym wieloletnim budżecie i w mniejszym stopniu polegała na składkach państw członkowskich.

Polska zajęła 58 pozycję w najnowszym Indeksie Wolności Prasy prowadzonym przez Reporterów bez Granic. To pozycja o cztery miejsca niższa w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem, a w zestawieniu z 2015 r. – aż o 40 miejsc.

Lionel Messi może zarejestrować swój znak towarowy „MESSI” dla artykułów i odzieży sportowej. Renoma zawodnika piłkarskiego znosi podobieństwa wizualne i fonetyczne między jego znakiem a znakiem towarowym „MASSI” należącym do jednego z hiszpańskich przedsiębiorstw - stwierdził Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie T-554/14 Lionel Andrés Messi Cuccittini/EUIPO.

Ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji – to odpowiedź Komisji Europejskiej na coraz częstsze przypadki wprowadzania obywateli w błąd w celu uzyskania korzyści np. politycznych. KE zamierza też wspierać rzetelne dziennikarstwo oraz promować umiejętności korzystania z mediów. W ostatnim badaniu Eurobarometru 83 proc. respondentów stwierdziło, że fałszywe informacje stanowią zagrożenie dla demokracji.

Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniającym małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci. „Chcemy uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego wskutek mozaiki przepisów krajowych” – tłumaczy komisarz Elżbieta Bieńkowska.

 Unia Europejska zwiększy nakłady na badania nad sztuczną inteligencją (SI), przy jednoczesnym określeniu jasnych ram etycznych i prawnych przy stosowaniu takiej technologii. „Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat w podobny sposób, jak kiedyś silnik parowy lub energia elektryczna” – powiedział komisarz Andrus Ansip deklarując 20 mld euro inwestycji do końca 2020 roku.

Dzięki szczepieniom można co roku ocalić od 1 do 3 mln ludzi na świecie. Jednocześnie z powodu niewystarczającego stanu zaszczepienia w kilku krajach UE występują niespotykane wcześniej ogniska odry. Dlatego KE apeluje o ściślejszą współpracę przeciwko chorobom, którym można zapobiegać. „Szczepienia są wciąż jedną z najbardziej skutecznych metod stosowanych w dziedzinie zdrowia publicznego” – przypomina komisarz Vytenis Andriukaitis.

Dane dotyczące opieki zdrowotnej powinny być bardziej dostępne, podlegać wymianie, a jednocześnie być dobrze zabezpieczone – uznała KE, formułując zestaw środków, które posłużą realizacji tego celu. „Dzięki temu poprawimy jakość profilaktyki chorób i opieki skoncentrowanej na pacjencie, będziemy mogli szybko reagować na zagrożenie pandemią i ulepszymy metody leczenia” – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis.

Odstraszające kary dla złodziei i oszustów, walka z przestępstwami finansowymi, bezwzględne ściganie lichwiarzy i nieuczciwych windykatorów, ochrona praw pracowniczych, a także zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa, jak rozboje, gwałty i zabójstwa – to najważniejsze cele pakietu reform pod nazwą „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ich wprowadzenie – po reformie prokuratury i sądów – będzie najważniejszym zadaniem resortu w drugiej połowie kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Wynagrodzenie netto, czyli kwota, jaką otrzymuje pracownik po odjęciu wszystkich obowiązkowych podatków i składek, w Polsce wynosi 71% pełnej pensji w przypadku przeciętnie zarabiającego singla i 77% w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. To poniżej średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej – wynika z najnowszej edycji raportu PwC „Praca w UE - podatki i składki 2018”.

Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach – pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru. Stał się on również podstawą do pierwszego sprawozdania na temat sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC).

Powinniśmy wspierać osoby, które są gotowe wziąć na siebie ryzyko i ujawnić poważne przypadki naruszenia unijnych przepisów. Wymaga tego uczciwość Europejczyków” – mówiła komisarz Věra Jourová, prezentując propozycję przepisów mających chronić tzw. sygnalistów. Z badań wynika, że 36 proc. pracowników, którzy zgłosili nadużycie, doświadcza represji m.in. ze strony pracodawcy.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.