W ślad za cięciami budżetowymi i rosnącą liczbą zadań wojskowych i cywilnych Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej korzystają ze wsparcia usług prywatnych firm ochroniarskich (w tym wojskowych). Posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego chcą, by przedsiębiorstwa te spełniały minimalne wymagania, a ich personel podlegał kontrolom. Poza tym zdaniem posłów firmy te nie powinny być angażowane w wykonywanie np. zadań bojowych.

   W masakrze dokonanej przez prywatną firmę Blackwater (zakontraktowaną przez rząd amerykański) 16 września 2017 roku na placu Nisour w Bagdadzie zginęło 17 cywili - to i inne podobne wydarzenia z udziałem prywatnych firm ochroniarskich spowodowały dyskusję o tym, czy usługi wojskowe powinny być wykonywane przez zewnętrzne prywatne firmy, tym bardziej że ich pracownicy często nie byli karani za popełnione czyny.
   Prywatne firmy ochroniarskie świadczą szeroki wachlarz usług, m.in. zbrojną ochronę obiektów, utrzymanie systemów wojskowych, wsparcie bojowe, prowadzenie więzień, pozyskiwanie informacji, rozpoznanie etc. W ostatnich latach obserwuje się wzrost ich zatrudniania przez krajowe agencje wojskowe i cywilne zarówno do celów świadczenia usług w kraju, jak i wsparcia rozmieszczania sił za granicą. W 2013 roku w Unii Europejskiej 40 tysięcy takich firm zatrudniało ponad 1,5 miliona prywatnych pracowników ochrony.
   Prywatne przedsiębiorstwa oskarża się o łamanie praw człowieka i zaangażowanie w incydenty, które doprowadziły do obrażeń lub śmierci cywili. Ponadto istnieje obawa, że przedsiębiorstwa te nie podlegają dostatecznej kontroli, a w państwach trzecich postrzegane są jako znajdujące się ponad prawem, nie ponosząc odpowiedzialności za naruszenia.
   W projekcie rezolucji przyjętym 2 maja br. posłowie wzywają do uregulowania na poziomie UE funkcjonowania prywatnych firm ochroniarskich. Posłowie chcą, by mogły być one angażowane jedynie do zadań o charakterze logistycznym i ochrony obiektów. Poza tym zdaniem posłów do zadań wykonywanych w państwach trzecich powinny być kontraktowane tylko firmy z siedzibą w UE.
   Sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie plenarne w czerwcu br.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.