Informacja dla Autorów PDF

 1. Objętość tekstów nadsyłanych do miesięcznika "Prawo europejskie w praktyce” powinna wynosić  od 3 000 do 25 000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy).

2. Nie ma konieczności dołączania streszczenia  artykułu w języku polskim, dla zainteresowanych możliwość publikacji krótkiego abstraktu w języku angielskim (w przypadku stricte naukowych publikacji).

3. Tekst należy nadesłać w postaci zapisu elektronicznego w programie Word, jako załącznik w poczcie elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Prosimy wskazać dane o Autorze, w szczególności: stopień lub tytuł naukowy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji (celem przesłania numeru autorskiego). Jeśli artykuł był recenzowany na uczelni macierzystej, proszę wskazać personalia  recenzenta. Dodatkowo tekst będzie recenzowany przez Kolegium Redakcyjne.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek redakcyjnych (w tym np. zmiany tytułu).

6. Tytuł opracowania należy ująć w formie najbardziej zwięzłej. Dopuszczalne są podtytuły, pogrubienia, ramki, wykresy.

7. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej, nie będą przyjmowane.

8. Podstawowe wymogi edytorskie: czcionka 12 pkt (Times New Roman), interlinia 1,5, wcięcie akapitowe 1,25 cm: wyrównanie do prawego i lewego  marginesu.  Należy wprowadzić numerację stron. W tekście należy stosować  przypisy dolne : czcionka 10 pkt. (Times New Roman), interlinia 1,0, brak wcięcia akapitowego. Przypisy powinny mieć numeracje ciągłą zaczynająca się do 1, liczby arabskie.

9. Redakcja nie publikuje bibliografii, można jednak  zamieścić ją pod artykułem - do wiadomości Kolegium Redakcyjnego.

10. Redakcja nie  stosuje numeracji  poszczególnych fragmentów tekstu, zamiast tego, proszę nadawać śródtytuły.

11. Redakcja informuje Autora o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do publikacji w możliwie pilnym terminie.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.