Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
Prof. dr hab. Jan Barcz,
Prof. dr hab. Marek Chmaj,
Dr hab. Robert Grzeszczak,
Dr Rafał Morek,
Dr Joanna Brylak,
Dr Marcin Krzymuski,
Robert Siwik.