Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością mam zaszczyt poinformować Państwa, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 23 grudnia 2015 r. aktualną listę czasopism punktowanych. Zgodnie z tym wykazem publikacje na  łamach  Prawa Europejskiego w praktyce otrzymują 3 punkty naukowe (pozycja 1319, strona 38 części B Wykazu Czasopism Punktowanych  MNiSW).
Bardzo serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy naukowo-wydawniczej.

Zachęcamy Państwa również do zaprenumerowania Prawa Europejskiego w praktyce. Poza funkcjami informacyjnymi, miesięcznik ten spełnia rolę otwartego forum prawniczego. Prezentuje nowości prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, zapowiedzi legislacyjne, zagadnienia prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego etc. Prawo Europejskie w praktyce jest wydawane pod patronatem naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Czasopismo jest wartościową pomocą w praktyce akademickiej, prawniczej, administracyjnej.

Zapraszamy również do zapoznania się z wybranymi publikacjami naszego miesięcznika.


Z poważaniem

Violetta Fotyga
dyrektor wydawnictwa

 

 

Prawo Europejskie w praktyce ukazuje się od czerwca 2002 roku (do lipca 2004 r. PRAWO EUROPEJSKIE). Miesięcznik zawiera szerokie spektrum problemowe. Prezentuje aktualności z zakresu prawa wspólnotowego i krajowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących obrotu gospodarczego, wymiaru sprawiedliwości (na szczeblu polskim i unijnym, w tym współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych). Czasopismo udostępnia swe łamy parlamentarzystom, eurodeputowanym, środowiskom prawniczym (zarówno doktrynie jak i praktykom), a także najważniejszym osobistościom w kraju. Opinie, interpretacje prawne a także wywiady z wybitnymi ekspertami prawa są stałym elementem pisma. Bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego jest systematycznie monitorowane i prezentowane na łamach. W ostatnim czasie miesięcznik został wzbogacony o kompleksowy przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.


Zagadnienia te przedstawiamy w działach tematycznych:

  • Wymiar Sprawiedliwości,
  • Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
  • Inicjatywy europejskie,
  • Gospodarka,
  • Prawo finansowe,
  • Fundusze europejskie,
  • Zapowiedzi legislacyjne,
  • Opinie, ekspertyzy, badania.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.