Wydawnictwo naukowe „Prawo Europejskie w praktyce” ukazuje się od ponad 15 lat i posiada nadany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego status punktowego wydawnictwa naukowego (decyzja MNiSW z 25 stycznia 2017 roku, poz. 1992 lista B – 3 punkty).

  Patronat naukowy nad wydawnictwem sprawuje Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

  W czasopiśmie popularyzujemy prawo wspólnotowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa polskiego w zakresie harmonizacji z prawem UE. Na bieżąco monitorujemy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zwłaszcza w sprawach polskich, gdzie oprócz systemowych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości, pojawiają się precedensowe casusy, o których koniecznie trzeba wiedzieć.

  Chcemy, aby wydawnictwo było autentycznym forum prawniczym, prezentując dorobek instytucji akademickich, naukowców i praktyków z zakresu nauk prawnych, rozwiązań legislacyjnych, funkcjonowania prawa krajowego i unijnego, krajowych i międzynarodowych instytucji wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich etc. etc.

  Magazyn „Prawo Europejskie w praktyce” ukazuje się w formie drukowanej, gdzie są zamieszczane teksty i opracowania o charakterze naukowym oraz badawczym. Jako suplement do niego został uruchomiony internetowy „Serwis aktualności - Prawo Europejskie w praktyce”. Serwis ten jest źródłem bieżących informacji branżowych, jak też forum dyskusyjnym dla naszych Czytelników. Zachęcamy do codziennego odwiedzania go.

  Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian legislacyjnych, dlatego też warto mieć wsparcie w postaci branżowego czasopisma, które jest wartościową pomocą w praktyce akademickiej, prawniczej, administracyjnej.

  W magazynie znajdują się następujące działy tematyczne: 

● Wymiar Sprawiedliwości,

● Vademecum aplikanta,

● Inicjatywy europejskie,

● Gospodarka,

● Prawo finansowe,

● Fundusze europejskie,

● Zapowiedzi legislacyjne,

● Opinie, ekspertyzy, badania.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem, współpracy autorskiej oraz prenumeraty!

                                                                                                                     

Z poważaniem

  Violetta Fotyga 

 Wydawca

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.