67% obywateli UE widzi korzyści z członkostwa ich kraju w Unii Europejskiej, a 60% postrzega członkostwo w UE jako dobrą rzecz - wynika z najnowszego badania Eurobarometru opublikowanego 23 maja. To najwyższy wynik od 1983 roku.

   „Kolejne wybory europejskie będą niewątpliwie bitwą - nie tylko między tradycyjnymi partiami prawicy, centrum i lewicy, ale także między tymi, którzy wierzą w korzyści trwałej współpracy i integracji na poziomie UE a tymi, którzy chcieliby cofnąć to, co osiągnięto w ostatnich 70 latach" - mówił przewodniczący Tajani, prezentując wyniki Eurobarometru. „To konieczne, żeby kontynuować wysiłek pokazywania obywatelom, że UE wnosi wkład w ich dobrobyt i ochronę na wiele sposobów" - podkreślił Tajani.
   Z Eurobarometru opublikowanego dokładnie na rok przed wyborami europejskimi 2019 roku wynika, że połowa Europejczyków jest nimi zainteresowana, a niemal jedna trzecia zna ich datę (23-26 maja).
   System „głównych kandydatów” (po niemiecku "Spitzenkandidaten", procedura, w której przewodniczącym Komisji Europejskiej zostaje kandydat wskazany przez partię polityczną, która zdobyła najwięcej głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego) jest postrzegany przez ankietowanych jak krok w dobrą stronę: 63% badanych uważa, że wprowadza on większą przejrzystość, ale niemal trzy czwarte chce, by procesowi temu towarzyszyła prawdziwa debata o sprawach europejskich i przyszłości Unii Europejskiej.
   Według respondentów najważniejszymi tematami kampanii wyborczej powinny być: terroryzm (49%), bezrobocie młodych (48%), imigracja (45%), gospodarka i wzrost (42%).
Wyniki badania wśród polskich ankietowanych
   Tak jak w przypadku poprzednich badań, w Polsce poparcie dla UE jest wyższe niż średnie w Unii. 70% respondentów uważa członkostwo za dobrą rzecz dla Polski, a tylko 5% za złą (średnia w UE 12%).
   Podobnie jak dla obywateli innych państw członkowskich, dla Polaków najważniejszym tematem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego jest kwestia walki z terroryzmem - 45%. Jednak na drugim i trzecim miejscu Polacy postawili ekonomię i rozwój - 37% oraz politykę bezpieczeństwa i obrony - 34%.
O Eurobarometrze
   Badanie Eurobarometru przeprowadzone w kwietniu 2018 r. w grupie 27 601 respondentów z 28 państw członkowskich.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.