Dokładnie za rok, od 23 do 26 maja 2019 r., obywatele UE w 27 krajach wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i pomogą wskazać przyszłego szefa Komisji Europejskiej.

   Na konferencji prasowej przewodniczący Tajani ogłosił początek odliczania 365 dni, które pozostały do kolejnych wyborów europejskich. W maju 2019 r. w powszechnych wyborach bezpośrednich zostanie wybranych 705 posłów do Parlamentu Europejskiego, oraz - pośrednio - przewodniczący Komisji Europejskiej.
   Kolejnych 12 miesięcy, na szczeblu krajowym i lokalnym w całej UE, będzie czasem obywatelskiej dyskusji na temat przyszłości integracji europejskiej.
   Parlament Europejski odgrywa wiodącą rolę w debacie na temat tego, jakiej Europy chcemy. Od stycznia tego roku premierzy i prezydenci państw członkowskich są zapraszani do dyskusji o ich wizji Europy z posłami do Parlamentu Europejskiego.
   Na początku czerwca Parlament gościć będzie w Strasburgu ponad 8000 młodych ludzi, przedstawicieli swojego pokolenia. Wyrażone przez nich nadzieje i obawy będą elementem dyskusji na temat kierunku, w którym powinna zmierzać integracja europejska.
   Po raz pierwszy od 2007 r. 60% respondentów uznało, że członkostwo w UE jest korzystne dla ich kraju. Natomiast 67% jest zdania, że ich kraj skorzystał z członkostwa w UE.
   „Następne wybory europejskie będą niewątpliwie bitwą nie tylko między tradycyjnymi partiami prawicy, lewicy i centrum, ale także między tymi, którzy wierzą w korzyści płynące z dalszej współpracy i integracji na szczeblu UE a tymi, którzy chcieliby zdemontować wszystko, co zostało osiągnięte w ciągu ostatnich 70 lat.” - powiedział przewodniczący Tajani. „Zgodnie z najnowszym sondażem Eurobarometru 50% Europejczyków deklaruje zainteresowanie wyborami europejskimi, chociaż tylko co trzeci wie, kiedy one się odbędą. Do maja przyszłego roku nikt nie powinien pozostać nieświadomy ani daty, ani trudnych wyborów, których należy dokonać odnośnie przyszłego kierunku rozwoju naszego kontynentu".
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.