Parlament Europejski prowadzi negocjacje z Komisją Europejską i Radą w sprawie zmian w unijnym rejestrze przejrzystości, które mają sprawić, że będzie bardziej przejrzysty.

   Negocjacje między trzema instytucjami rozpoczęły się w kwietniu 2018 roku - ich celem jest ustanowienie obowiązkowego rejestru przejrzystości, który obejmie nie tylko Parlament Europejski i Komisję Europejską, ale także Radę (państwa członkowskie).
   Od 2011 roku Parlament Europejski i Komisja Europejska prowadzą wspólnie publiczny rejestr służący przejrzystości - przedtem obie instytucje prowadziły osobne rejestry (Parlament prowadził swój od 1995 roku). Rejestr ma udzielać odpowiedzi na pytania o to, jakie interesy są reprezentowane, kto je reprezentuje i jakim dysponuje budżetem.
   Od 2014 roku Rada oddelegowuje obserwatora do wspólnego sekretariatu zajmującego się bieżącą administracją rejestru.
Tworzymy prawo dla obywateli. Dlatego mają oni prawo oczekiwać przejrzystości z naszej strony” - podkreśla wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Sylvie Guillaume (S&D, Francja), która wraz przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych Danutą Hubner (EPL, Polska) reprezentuje w negocjacjach Parlament Europejski.
   Zmiany mają sprawić, że proces decyzyjny w Unii Europejskiej będzie jeszcze bardziej otwarty dla opinii publicznej. To - zdaniem posłanki Hübner - powinno pomóc w budowaniu publicznego zaufania do tego procesu. „Obywatele, jeśli wiedzą więcej o tym, jak funkcjonuje Europa, mogą rozwinąć poczucie odpowiedzialności za nią” - przekonuje Hübner.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.