Europa nie zamyka drzwi przed Turcją, ale ostatnie wydarzenia domagają się szukania alternatywy dla tureckiej akcesji do UE, stwierdzili posłowie 26 kwietnia br. podczas debaty z Komisarzem Johannesem Hahnem, odpowiedzialnym za rozszerzenie.

   Otwierając debatę, Przewodniczący Tajani wezwał Turcję do przestrzegania praw podstawowych, które są fundamentem Europy. Podkreślił, że „w Europie nie ma islamofobii i nie zamyka się drzwi przed obywatelami Turcji”.
   Wielu posłów zaniepokojonych było poszerzeniem władzy prezydenta, wprowadzonym w wyniku referendum, podczas którego, jak uznali, doszło do nieprawidłowości. Posłowie stwierdzili, że należy ponownie ocenić jakość relacji UE-Turcja i rozpocząć ich nowy rozdział.
   Zdaniem niektórych posłów, niemożliwe jest, aby Turcja została kiedykolwiek pełnym członkiem UE, podczas gdy inni mieli nadzieje, że zawieszenie negocjacji wpłynie na zmianę kursu w Turcji.
   Poszerzona unia celna, zwiększone obroty handlowe, wymiany studentów oraz współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i migracji, były wśród propozycji zaprezentowanych przez posłów, jako nowe otwarcie. Niektórzy z nich podkreślali swoje poparcie dla sił demokratycznych w Turcji, ponieważ miliony Turków chcą należeć do UE.
Kolejne kroki
   Parlamentarna komisja ds. międzynarodowych jest przygotowana na rozpoczęcie dyskusji nad coroczną rezolucją na temat tureckich postępów w negocjacjach akcesyjnych, 2 maja. W projekcie rezolucji, na rok 2016 przygotowany przez Kati Piri (S&D, NL), posłowie wzywają do „zawieszenia rozmów akcesyjnych z Turcją, jeśli pakiet zmian konstytucyjnych nie ulegnie zmianie”.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.