Polska może odegrać kluczową rolę w rozwoju sztucznej inteligencji, potrzeba jednak więcej wysiłków na rzecz rozbudowy potencjału cyfrowego” – mówił wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip w wystąpieniu otwierającym European Start-up Days. To impreza towarzysząca Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (EKG) w Katowicach.

   Ansip zaznaczał, że Polska musi przygotować się na wysiłek pod kątem rozwijania potencjału cyfrowego oraz na inwestycje w tej dziedzinie, ponieważ obecnie – na tle innych krajów Unii – wciąż pozostaje w tyle.
   Komisarz, który odpowiada za sprawy jednolitego rynku cyfrowego, podkreślał, że współczesna gospodarka opiera się na danych. Nawet ograniczone wykorzystanie tzw. analityki Big Data przez sto najważniejszych firm UE może sprawić, że nasza gospodarka wzrośnie o kolejne 1,9 proc. do roku 2020. Dlatego konieczne jest usunięcie ograniczeń i barier oraz poprawa możliwości wymiany i handlu danymi oraz ich ponownego wykorzystania. Ansip podkreślił także konieczność zagwarantowania cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
   Nawiązując do potencjału polskiej gospodarki, komisarz zaznaczał, że „powinna ona jeszcze więcej inwestować w te dziedziny, tak żeby nadgonić w stosunku do innych krajów UE i być liderem w takich obszarach, jak robotyka czy tzw. internet rzeczy".
   Ansip przypomniał, że w projekcie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 po raz pierwszy zapisano programy na zastosowania technologii cyfrowych. „Chcemy inwestować w sztuczną inteligencję, moce obliczeniowe, zwalczanie cyberprzestępczości czy technologie 5G” - powiedział.
   Dla sukcesu programów i zbudowania jednolitego rynku cyfrowego potrzebne jest równoległe zaangażowanie europejskiego przemysłu. „To ważne, żeby Polska i Europa Środkowo-Wschodnia inwestowała w technologie przyszłości w jednakowym wymiarze. (…) Europa, wszystkie państwa członkowskie powinny działać wspólnie i powinny działać teraz; powinniśmy być w forpoczcie postępu i powinniśmy być tam cały czas” - podkreślał komisarz.
   Podczas pobytu w Katowicach wiceprzewodniczący Andrus Ansip spotkał się m.in. z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.