UE z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Organu Apelacyjnego Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sporze wniesionym przez Stany Zjednoczone i dotyczącym wsparcia dla Airbusa. W sprawozdaniu odrzucono większość zarzutów zgłoszonych przez USA, odnoszących się do niezastosowania się Unii Europejskiej do ustaleń WTO. Amerykanie twierdzili m.in., że pomoc UE zaszkodziła sprzedaży samolotów Boeing.

   Organ Apelacyjny zdecydowanie oddalił zarzuty, jakoby każdy rodzaj wsparcia UE był z założenia „zakazany” na mocy zasad WTO.
   Komisarz Cecilia Malmström powiedziała: „Organ Apelacyjny, najwyższy sąd WTO, ostatecznie odrzucił zarzuty Stanów Zjednoczonych dotyczące większej części pomocy udzielonej przez UE Airbusowi oraz potwierdził, że UE w dużym stopniu zastosowała się do pierwotnych ustaleń sądu. Ważne, że odrzucono również większość amerykańskich zarzutów, jakoby pomoc UE zaszkodziła sprzedaży samolotów Boeing. UE podejmie jak najszybciej działania, aby w pełni zastosować się do ostatecznej decyzji WTO w tej sprawie. Czekamy ponadto na orzeczenie Organu Apelacyjnego w sprawie zastosowania się USA do ustaleń dotyczących szeroko zakrojonej i utrzymywanej przez dłuższy czas pomocy rządu amerykańskiego dla Boeinga”.
   Organ Apelacyjny ustalił, że znaczna część wsparcia UE na rzecz Airbusa (kwestionowana przez Stany Zjednoczone) ustała w 2011 r. Orzeczono, że zgodnie z zasadami WTO Unia nie musi podejmować dalszych działań w odniesieniu do pomocy państwa, która ustała, czyli do kwestionowanego wsparcia dla modeli samolotów A300, A310, A320 i A330/A340.
   Zgodnie z orzeczeniem Unii pozostało zaledwie kilka kwestii, aby w pełni dostosować się do zasad WTO. Chodzi o zwrotne pożyczki udzielone w odniesieniu do nowszych modeli A380 i A350 XWB. Wszystkie obowiązki dotyczące samolotów wąskokadłubowych zostały dopełnione.
   Organ Apelacyjny znacznie obniżył wycenę szkód gospodarczych, które pozostała pomoc UE miała wyrządzić w odniesieniu do sprzedaży samolotów Boeinga. Stany Zjednoczone zgłosiły 218 zastrzeżeń dotyczących „niekorzystnych skutków” dla Boeinga – takich jak utrata sprzedaży – w wyniku domniemanego wsparcia dla Airbusa. Organ Apelacyjny odrzucił 94 proc. zarzutów i podtrzymał 14 kwestii, w których wsparcie miało negatywny wpływ na Boeinga. Dotyczy to wsparcia dla modeli A350 XWB i A380.
   UE podejmie teraz szybkie działania, aby dostosować się do zasad WTO w odniesieniu do niezrealizowanych zobowiązań.
Kontekst
   Sprawa przed WTO została pierwotnie wszczęta w 2004 r. Stany Zjednoczone zakwestionowały pomoc udzieloną przez Francję, Niemcy, Hiszpanię i Wielką Brytanię przedsiębiorstwu Airbus na cele projektu i produkcji serii dużych cywilnych statków powietrznych.
   WTO wydało orzeczenie w tej sprawie w 2011 r., jednak Stany Zjednoczone uznały, że UE, Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania nie podjęły wystarczających kroków, aby wycofać subsydia dla Airbusa i usunąć negatywne skutki tych subsydiów dla Boeinga. Stany Zjednoczony wniosły więc przeciwko UE sprawę o niezastosowanie się do orzeczenia, kwestionując w ten sposób podjęte przez UE działania. Postępowanie w tej sprawie kończy się dzisiaj, ponieważ Organ Apelacyjny jest najwyższym sądem WTO.
   UE wszczęła w 2005 r. równoległą sprawę o wsparcie rządu USA dla samolotów Boeinga. W tej sprawie trwa obecnie również postępowanie w sprawie niezastosowania się do orzeczenia, po tym jak UE zaskarżyła Stany Zjednoczone na forum WTO w związku z utrzymywaniem się subsydiów rządowych.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.