Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wydała w imieniu UE z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią, Transfobią i Bifobią (17 maja 2018) oświadczenie, w którym potwierdziła zobowiązanie UE, by zwalczać wszelkie formy dyskryminacji i przestępstw z nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe oraz by nadal aktywnie wspierać i chronić prawa człowieka przysługujące lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI).

   Na terytorium Unii Europejskiej i poza nim osoby LGBTI zbyt często są celem przemocy i przestępstw z nienawiści. Nadal są często dyskryminowane i źle traktowane ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub cechy płciowe. W wielu krajach posiadanie partnera tej samej płci wciąż jest przestępstwem. Ludzie są aresztowani, więzieni, a w niektórych przypadkach uśmiercani, tylko z powodu relacji, w których się znajdują. Nawet w krajach, w których istnieje ochrona prawna orientacji seksualnej, nadal – ze względu na homofobię, transfobię i bifobię – utrzymuje się wysoki poziom stygmatyzacji, co prowadzi do wykluczenia społecznego i przynosi społeczeństwu koszty gospodarcze i związane ze zdrowiem.
   Rok 2018 jest rokiem ważnym dla praw człowieka, ponieważ przypada w nim 70. rocznica podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka. Jej artykuł 1 brzmi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Osoby LGBTI nie są żadnym wyjątkiem, UE będzie zatem nadal walczyć o równe prawa dla wszystkich, niezależnie od orientacji seksualnej.
   Łącząc dialog polityczny i na temat praw człowieka, działania zwiększające świadomość, wsparcie finansowe i konkretne narzędzia polityczne, takie jak „Wykaz działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI” Komisji Europejskiej oraz „Wytyczne na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących osobom LGBTI”, Unia Europejska nadal będzie zajmować się dyskryminacją i przemocą ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową i pokazywać swoje zaangażowanie na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI w Unii Europejskiej i poza nią.
    Unia Europejska składa hołd tym wszystkim, którzy działają na rzecz wspierania i ochrony praw człowieka przysługujących osobom LGBTI. Pragniemy powtórzyć: „Obrońcy praw człowieka, nie jesteście sami, Unia Europejska zawsze będzie z wami”.
Za: RE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.