Parlament Europejski podejmuje pierwsze kroki w dziedzinie regulacji technologii blockchain i technologii systemów rejestrów rozproszonych.

   Technologia blockchain jest znana przede wszystkim dzięki Bitcoinowi i innym kryptowalutom. Jednak blockchain przyczynia się do zmian także w innych sektorach - od branż kreatywnych po usługi publiczne.
   Posłowie chcą zapewnić, że istnieje odpowiednia polityka wspierająca rozwój technologii blockchain i innych systemów rejestrów rozproszonych oraz zapewniająca, że są one bezpieczne.
   Parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przegłosowała w środę, 16 maja, projekt rezolucji przygotowany przez Evę Kaili (S&D, Grecja), przewodniczącą zespołu Weryfikacji Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA), która wzywa do przyjęcia „otwartych, postępowych i przyjaznych innowacjom przepisów".
   „Technologie blockchain i systemów rejestrów rozproszonych wnoszą ze sobą silny element zakłócający, który dotknie wiele sektorów. Usługi finansowe to tylko jeden z nich. W projekcie rezolucji badamy skutki wykluczenia pośrednictwa w innych sektorach, takich jak energia, opieka zdrowotna, edukacja, przemysł kreatywny, a także sektor publiczny" - wyjaśnia posłanka Eva Kaili.
   Unia Europejska już podjęła działania związane z technoligą blockchain. W lutym 2018 roku Komisja Europejska uruchomiła Unijne Obserwatorium i Forum ds. Blockchain i do tej pory zainwestowała ponad 80 milionów euro w projekty wspierające korzystanie z blockchain. Komisja Europejska zapowiedziała, że do 2020 roku przeznaczy na ten cel dodatkowo około 300 milionów euro.
Start-upy i MŚP w centrum uwagi
   „Dążymy do tego, aby UE była wiodącym graczem w dziedzinie blockchain. To prawda, że przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani tą technologią. My, jako organy regulacyjne, musimy się upewnić, że wszystkie te wysiłki zostaną wzmocnione konieczną pewnością instytucjonalną i prawną. Przewodnie zasady tej rezolucji: zasady innowacji, zasady neutralności modelu biznesowego i zasady neutralności technologii stawiają start-up i małe i średnie przedsiębiorstwa w centrum" - przekonuje posłanka Kaili.
   Innym problemem jest wpływ technologii na obywateli i prywatność danych. Jak mówi Kaili, wraz z rozwojem technologii, zmienia się ryzyko. "Nie jest mądrym rozwiązaniem regulować samą technologię. Trzeba raczej regulować jej zastosowania i sektory, które stosują tę technologię w swoich modelach biznesowych. Ochrona konsumentów i ochrona inwestorów są na pierwszym miejscu" - podkreśla Kaili.
Kolejne kroki
   Rezolucja trafi pod głosowanie plenarne na sesji plenarnej w czerwcu.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.