Liderzy grup politycznych oraz posłowie przedstawili swoje poglądy na nowe węgierskie prawo dotyczące edukacji, które uważa się za skierowane przeciwko Uniwersytetowi Środkowoeuropejskiemu, na surowsze przepisy uderzające w organizacje pozarządowe i osoby poszukujące azylu oraz na zlecone przez rząd badania zatytułowane „Narodowe konsultacje - zatrzymajmy Brukselę!”.

   Wielu posłów uznało, że nowe prawo dotyczące edukacji jest atakiem na wolność akademicką, a organizacje pozarządowe są atakowane w celu uciszenia krytyki.
   Niektórzy zwrócili uwagę na bierne przyglądanie się Unii Europejskiej stopniowej erozji demokracji na Węgrzech, wzywając do zastosowania surowszych środków. Inni posłowie bronili działań rządu węgierskiego, argumentując, że społeczeństwu potrzebne są zasady, a każde państwo członkowskie ma prawo do samodzielnych decyzji w zakresie edukacji. Węgry są atakowane za sprzeciw wobec otwartych granic i ideologii wielokulturowości, dodawali.
   Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, stwierdził, że analiza prawna reformy edukacji na Węgrzech, potwierdziła jej niezgodność z prawem UE i oznajmił rozpoczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów. Skrytykował też węgierską ankietę rządową za „fałszywe stwierdzenia” dotyczące intencji UE.
   Węgierski Premier Viktor Orbán, oznajmił, że zarzuty, jakoby jego rząd chciał zamknąć Uniwersytet Środkowoeuropejski są fałszywe oraz przedstawił konsultacje narodowe jako instrument demokratyczny. Przepisy dotyczące organizacji pozarządowych są oparte na przykładzie z USA, dodał. „Chcielibyśmy reformy UE, ale Węgry są niezaprzeczalnie zaangażowane w Europę” – powiedział.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.