Ochrona ludności cywilnej w sytuacji katastrof naturalnych, cyberbezpieczeństwo, blockchain - to główne tematy prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

   W środę, 16 maja, Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego zagłosuje nad sprawozdaniem zawierającym propozycje rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy cyberbezpieczeństwa wojskowego. Wśród propozycji znajdują się m. in. bliższa integracja zdolności wojskowych państwa członkowskich, zwiększenie budżetu, zwiększenie ilości personelu mającego za zadanie identyfikować źródła ataków.
   Tego samego dnia w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków. Posłowie proponują m. in. środki służące standaryzacji i wzmocnieniu bezpieczeństwa.
   W czwartek, 17 maja, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności zagłosuje w sprawie wzmocnienia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, który zapewnia wsparcie państwom członkowskim w sytuacji katastrof naturalnych.
Wysłuchania publiczne
   We wtorek, 15 maja, posłowie będą rozmawiać z posłami parlamentów narodowych i ekspertami na temat nowych zasad ochrony prywatności, które wchodzą w życie 25 maja br.
   W środę, 16 maja, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych organizuje wysłuchanie publiczne na temat rewizji wydatków na programy związane z migracją.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.