Podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych Rady Unii Europejskiej, 14 maja, rozmawiano m.in. o sporze między Komisją Europejską a Polską dotyczącym praworządności. Przed posiedzeniem Frans Timmermans mówił dziennikarzom, że „na tym etapie nie ma szans na wycofanie artykułu 7".

   Podczas konferencji dotyczącej wdrożenia procedury artykułu 7 wobec Polski Frans Timmermans powiedział: „Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodniu uda nam się - wraz z polskim rządem - dojść do poprawy naszych relacji i stworzenia rozwiązań, które nas zadowolą. Dokonaliśmy jakiegoś postępu, ale nie jesteśmy jeszcze w miejscu, żeby powiedzieć, że problemy zostały rozwiązane. Wciąż uważamy, że jest miejsce na progres w naszych rozmowach”.
   Reasumując, wiceszef KE podkreślił, że widzi poprawę w drodze do porozumienia z Polską, ale nie może być z nich zadowolony. Sama konferencja nie przyniosła więc znaczących zmian w tym, jak Timmermans ocenia relacje z Polską. Wciąż apeluje o dalsze kroki w zbliżaniu obu stanowisk.
Za: onet.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.