W 2018 roku Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego otrzymuje polski projekt, który gromadzi młodzież chcącą odkryć historię jeńców więzionych w obozie Stalag VIII A w Görlitz-Zgorzelcu.

Laureaci edycji 2018
I miejsce: Worcation - Polska
Worcation to dwutygodniowe międzynarodowe spotkanie młodzieży o charakterze worcampu. Uczestnicy spędzają wspólnie czas, w ciągu dnia biorąc udział w różnych warsztatach. Warsztaty związane są tematycznie z historią II wojny światowej, na przykładzie jeńców więzionych w tym okresie w Stalagu VIII w Görlitz/Zgorzelcu. Po szkoleniu uczestnicy pracują w charakterze archeologów albo przeprowadzają wywiady z więźniami i ich rodzinami.
II miejsce: Juvenilia - Włochy
Juvenilia to projekt, którego celem jest wzbudzić zainteresowanie operą, baletem i teatrem wśród osób poniżej 35 roku życia. Juvenilia organizuje wymianę kulturalną w różnych europejskich miastach i negocjuje ceny biletów, aby były bardziej dostępne. Uczestnicy mogą udać się za kulisy przedstawień i spotkać się z artystami, cieszyć się wycieczkami po mieście i spotkać ludzi z innych krajów o podobnych zainteresowaniach.
III miejsce - Never arrived 2 - Malta
Trzecią nagrodę otrzymuje młoda somalijska uchodźczyni i blogerka Farah Abdullahi Abdi, która napisała dwie książki o frustracjach i trudnościach związanych z byciem uchodźcą w Europie. Farah chce pokazać, że uchodźcy nie przybywają do Europy, aby spowodować chaos, ale są gotowi na przyjęcie Europy i przyczynienie się do jej rozwoju. Farah przemierzyła Europę, rozmawiając z uczniami o swoim życiu i oferując im inny punkt widzenia na kwestie migracji i uchodźstwa.
Nagroda im. Karola Wielkiego na Emmanuela Macrona
   W czwartek, 10 maja, Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego za 2018 rok otrzyma prezydent Francji Emmanuel Macron "za swoją pasję i zaangażowanie dla Europy". To wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1950 roku wybitnym osobistościom i instytucjom za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie.
Laureaci nagrody młodzieży z Karola Wielkiego będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z nim.
O Nagrodzie dla Młodzieży im. Karola Wielkiego
   Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego ma zachęcić młodych ludzi do udziału w projektach, które pogłębiają integrację europejską. Co roku przyznają ją Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.
   Przedstawiciele wszystkich 28 narodowych projektów zostali zaproszeni na ceremonię wręczenia nagrody 8 maja w Akwizgranie, gdzie przyznano im dyplomy i medale. Pierwsza trójka otrzymała odpowiednio 7,5 tys. euro za pierwsze miejsce, 5 tys. euro za drugie i 2,5 tys. euro za trzecie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.