W numerze marcowo-kwietniowym „Prawa Europejskiego w praktyce” swoimi refleksjami na temat praworządności w Polsce dzielą się: Danuta Przywara, prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, sędzia Dariusz Mazur, członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Ponadto przeczytacie Państwo o: ewolucji prawa do bycia zapomnianym w prawie europejskim, zakazie anatocyzmu, projekcie rozporządzenia dotyczącego crowdfundingu jako części strategii Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju fintechu, wyłączeniu zasady superficies solo cedit na przykładzie prawa zabudowy w systemie prawa niemieckiego i nieuzasadnionej krytyce zasad solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności w unijnej polityce azylowej. Można również znaleźć materiał o tym, jak funkcjonuje opinia przyjaciela sądu w różnych systemach prawnych oraz orzecznictwo TSUE.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.