Parlament Europejski chce, aby UE posiadała własne źródła finansowania w następnym wieloletnim budżecie i w mniejszym stopniu polegała na składkach państw członkowskich.

   14 marca 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat kolejnego wieloletniego budżetu, który będzie obowiązywał od 2021 r. Posłowie chcą zmienić sposób finansowania UE - ma on opierać się na zasobach własnych i rezygnować niemal całkowicie z wkładu, jaki Unia otrzymuje z państw członkowskich.
„Jako Parlament Europejski powiedzieliśmy, że nie przyjmiemy nowych wieloletnich ram finansowych bez zasobów własnych. Jesteśmy zdeterminowani" - mówi Gérard Deprez (ALDE, Belgia) w wywiadzie.
   Poseł Deprez wraz z posłem Januszem Lewandowskim (EPL, Polska) są autorami rezolucji w sprawie zasobów własnych, która jest częścią stanowiska Parlamentu w sprawie przyszłego wieloletniego budżetu UE. W rezolucji Parlament Europejski określił koszyk potencjalnych nowych zasobów własnych UE, w tym podatek od przedsiębiorstw, podatki środowiskowe, podatek od transakcji finansowych na poziomie europejskim czy specjalne opodatkowanie przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym i reformę systemu VAT.
Obecny system jest zbyt złożony
   Deprez uważa, że zdecydowane stanowisko Parlamentu w sprawie posiadania własnych zasobów wynika wprost z traktatu - zgodnie z traktatem rzymskim Europejska Wspólnota Gospodarcza miała być finansowana ze składek krajowych jedynie przez okres przejściowy, a następnie finansowanie miało pochodzić z systemu zasobów własnych.
   Ponadto, dodaje poseł, Parlament uważa, że obecny system oparty na dochodzie narodowym brutto (DNB) państw członkowskich jest „nielogiczny i niezrozumiały" oraz „złożony, bo istnieją rabaty i wyjątki".
   Obecnie około 70% wieloletnich ram finansowych jest finansowanych ze składek opartych na dochodzie narodowym brutto, 12% - z VAT, a 13% pochodzi z innych dochodów, takich jak podatki płacone przez personel UE lub grzywny wpłacane przez przedsiębiorstwa naruszające przepisy dotyczące konkurencji.
   Poseł Lewandowski chciałby, żeby co najmniej 1/3 budżetu finansowano ze środków własnych. "Naszą filozofią jest stwierdzenie, że każdy własny zasób powinien zmniejszać składki oparte na dochodzie narodowym brutto, by uniknąć wrażenia, że płaci się dwa razy" - wyjaśnia poseł.
Przegląd dochodów
   Obaj sprawozdawcy podkreślają jednak, że wprowadzenie zasobów własnych powinno odbywać się „stopniowo", a nie z dnia na dzień. "Nowe zasoby własne musiałyby być często poddawane ocenie, zwłaszcza jeśli stanowią zachętę" - podkreśla Lewandowski.
   Na przykład, wprowadzenie podatku od plastikowych toreb mogłoby doprowadzić do zmiany zachowań konsumenckich i zmniejszenia liczby kupowanych toreb plastikowych. Sprawozdawcy twierdzą, że musi istnieć kilka strumieni zasobów własnych, które są regularnie sprawdzane i korygowane, by uniknąć niestabilności w budżecie.
   2 maja 2018 roku przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawi Parlamentowi Europejskiemu propozycje dotyczące następnych wieloletnich ram finansowych. Poseł Lewandowski oczekuje, że Komisja Europejska zaproponuje 3-4 nowe źródła zasoby własne. „Nie wiemy, jakie to mogą być źródła, ale na pewno jest kolejna próba modernizacji strony dochodowej budżetu."
Zmiana klimatu
   Podczas ostatnich negocjacji w 2011 roku Lewandowski był unijnym komisarzem ds. budżetu odpowiedzialnym za osiągnięcie porozumienia w sprawie ram na lata 2013-2020. Już wtedy przedstawiał pomysły na własne zasoby Unii. „Atmosfera wokół zasobów własnych była trudna. Ostatnim razem panował klimat oszczędnościowy" - wspomina poseł. Tym razem Lewandowski widzi „szansę na zmianę". Deprez zgadza się, że w UE panuje teraz inny klimat i stan finansów publicznych w wielu krajach jest lepszy, a opinia publiczna ma więcej zaufania do sytuacji gospodarczej.
   Podczas kwietniowej sesji parlamentarnej w Strasburgu prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Francja chce, by UE miała nie tylko większy budżet, ale będzie również domagać się włączenia propozycji nowych źródeł zasobów własnych do nadchodzących negocjacji.
   „To idealny moment, aby nadać nową dynamikę projektowi europejskiemu i powiedzieć, co chcemy razem zrobić. To nowa sytuacja, która rzadko się zdarza, więc musimy to wykorzystać" - podkreśla Deprez.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.