Lionel Messi może zarejestrować swój znak towarowy „MESSI” dla artykułów i odzieży sportowej. Renoma zawodnika piłkarskiego znosi podobieństwa wizualne i fonetyczne między jego znakiem a znakiem towarowym „MASSI” należącym do jednego z hiszpańskich przedsiębiorstw - stwierdził Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie T-554/14 Lionel Andrés Messi Cuccittini/EUIPO.

   W sierpniu 2011 r. piłkarz Lionel Andrés Messi Cuccittini wystąpił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację przedstawionego poniżej unijnego znaku towarowego między innymi dla odzieży, obuwia i artykułów gimnastycznych i sportowych:
   W listopadzie 2011 r. Jaime Masferrer Coma wniósł sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego L. Messiego, powołując się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do słownych unijnych znaków towarowych „MASSI”, zarejestrowanych między innymi dla odzieży, obuwia, kasków rowerowych, odzieży ochronnej i rękawiczek (prawa do tych znaków towarowych zostały przeniesione w maju 2012 r. na spółkę J.M.-E.V. e hijos)1. W 2013 r. EUIPO uwzględnił sprzeciw. Lionel Messi wniósł od tej decyzji odwołanie do EUIPO. W kwietniu 2014 r. EUIPO oddalił to odwołanie. EUIPO stwierdził zasadniczo, że w przypadku rozpatrywanych znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Uznał on w istocie, że rozpatrywane znaki towarowe są podobne, ponieważ ich elementy dominujące tworzone przez określenia „MASSI” i „MESSI” są prawie identyczne na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, a ewentualne rozróżnienie konceptualne będzie dokonywane w stosownym przypadku jedynie przez część właściwego kręgu odbiorców.
   Niezadowolony z tej decyzji EUIPO L. Messi wystąpił do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie jej nieważności2.
   W ogłoszonym wyroku Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO.
   Sąd podkreślił przede wszystkim, że oznaczenia, które tworzą kolidujące ze sobą znaki towarowe, wykazują przeciętny poziom podobieństwa wizualnego, przy czym element dominujący znaku towarowego L. Messiego jest nadzwyczajnie podobny do elementu słownego w znaku MASSI.                                                 
   Następnie Sąd potwierdził wniosek EUIPO, zgodnie z którym kolidujące ze sobą oznaczenia są bardzo podobne pod względem fonetycznym. Sąd stwierdził jednak, że EUIPO popełnił błąd przy dokonywaniu porównania oznaczeń na płaszczyźnie konceptualnej. Sąd uznał za błędne stwierdzenie, że L. Messi cieszy się renomą jedynie wśród części właściwego kręgu odbiorców, która interesuje się piłką nożną i sportem ogólnie. Zawodnik ten jest bowiem znaną osobą publiczną, którą można zobaczyć w telewizji i o której bardzo często mówi się w telewizji lub w radiu. Ponadto EUIPO powinien był zbadać, czy znacząca część właściwego kręgu odbiorców jest w stanie skojarzyć konceptualnie określenie „messi” z nazwiskiem sławnego piłkarza. Sąd podkreślił wreszcie, że należy mieć na uwadze fakt, iż towary oznaczane kolidującymi ze sobą znakami, dla których mogłoby istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, stanowią w szczególności artykuły i odzież sportowa, nawet jeśli nie ograniczają się one do futbolu. Tymczasem wydaje się mało prawdopodobne, że przeciętny konsument nabywający te towary nie skojarzy bezpośrednio, w zdecydowanej większości przypadków, określenia „messi” z nazwiskiem sławnego piłkarza. Sąd dodał, że oczywiście możliwe jest, iż niektórzy konsumenci nigdy nie słyszeli o L. Messim lub sobie tego nie przypominają, jednak nie będzie to stanowiło typowego przypadku przeciętnego konsumenta, który nabywa artykuły i odzież sportową.
   Sąd wywiódł z tego, że nawet jeżeli kolidujące ze sobą oznaczenia są całościowo podobne, to występujące między nimi różnice konceptualne są tego rodzaju, że znoszą stwierdzone podobieństwa wizualne i fonetyczne. Sąd stwierdził bowiem, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców skojarzy określenie „messi” z nazwiskiem sławnego piłkarza, a w konsekwencji będzie postrzegała określenie „massi” jako konceptualnie odmienne. Stopień podobieństwa między tymi dwoma znakami towarowymi nie jest wystarczająco wysoki, aby pozwolić na stwierdzenie, że właściwy krąg odbiorców może uznać, że rozpatrywane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W konsekwencji EUIPO błędnie doszedł do wniosku, że używanie znaku towarowego „MESSI” dla odzieży, artykułów gimnastycznych lub sportowych oraz urządzeń i przyrządów ochronnych może stwarzać w odczuciu konsumentów prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego „MASSI”.
1 Ta sama spółka jest stroną skarżącą w innym postępowaniu z zakresu znaków towarowych toczącym się przed Sądem (T-2/17).
2 Brazylijski piłkarz Neymar także jest stroną toczącego się przed Sądem postępowania z zakresu znaków towarowych (sprawa T-795/17).
Za: curia

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.