16 maja, na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich, ma być przedstawiona informacja o sytuacji w Polsce. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. O ten punkt w programie spotkania unijnych ministrów wnioskował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans w związku z prowadzoną przeciwko Polsce tak zwaną procedurą kontroli praworządności.

   Unijni ambasadorowie zatwierdzili program majowej rady ministerialnej. Z informacji Polskiego Radia wynika, że sytuacja w Polsce została wpisana do punktu AOB, tłumaczonego na język polski - sprawy różne, w którym nie jest przewidziana dyskusja. Oznacza to, że przedstawiciel Komisji ma przedstawić tylko stan rozmów z rządem w Warszawie. Malta, kierująca pracami Unii nie przewiduje na razie debaty na ten temat.
   Wniosek o dyskusje na radzie ministerialnej nie oznacza uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu, czyli wniosku o nałożenie sankcji na Polskę. To raczej kolejna odsłona wywieranej presji przez Komisję. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans przyznał kilka tygodni temu w Parlamencie Europejskim, że zdaje sobie sprawę z braku poparcia dla takiej decyzji.
   Do nałożenia sankcji na jakiś kraj potrzebna jest jednomyślna decyzja wszystkich państw, a kilka już sygnalizowało, że takiego wniosku dotyczącego Polski nie poprze.
Za: Polskie Radio

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.