Pilar Jurado jest wspólną kandydatką krajów członkowskich Unii Europejskiej na stanowisko Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Celnej. Hiszpańska prawniczka obecnie pracuje w administracji rządowej jako Dyrektor Generalna odpowiedzialna za cła i podatek akcyzowy. Światowa Organizacja Celna działa od 1952 roku, zrzesza przedstawicieli 182 administracji celnych z całego globu.

Kandydatura Pilar Jurado
   Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini o Pilar Jurado:
"Konsensus to podstawa działalności każdej organizacji międzynarodowej, jest on również głęboko wpisany w kulturę Unii Europejskiej. Pilar Jurado udowodniła, że potrafi budować porozumienie. Jest znakomitą kandydatka na Sekretarza Generalnego SOC."
   SOC jest organizacją niezależną od rządów krajów członkowskich. Trzy czwarte państw reprezentowanych w Światowej Organizacji Celnej to kraje rozwijające się.
   Jak zaznaczają przedstawiciele SOC, nowe systemy produkcji i dostaw, powiązane z nowymi formami handlu elektronicznego, sprawiają, że szybkie i przewidywalne odprawy celne stają się niezbędnym warunkiem rozwoju ekonomicznego. Poprawianie wydajności oraz harmonizacja procedur celnych przyczynia się do ułatwiania handlu na całym świecie.
• Misja Światowej Organizacji Celnej 
• Światowa Organizacja Celna
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.