Rezygnacja ze skargi nadzwyczajnej, zachowanie w Sądzie Najwyższym Pierwszej Prezes Małgorzaty Gersdorf i sędziów, którzy ukończyli 65 lat - to według źródeł radia RMF FM ostateczne warunki, jakie w sporze o praworządność Polsce postawiła Komisja Europejska.

   Według nieoficjalnych informacji redakcji RMF FM określono minimalne oczekiwania Komisji Europejskiej wobec polskiego rządu. Jeśli zostaną one spełnione, KE wycofa lub zawiesi procedurę art. 7. Traktatu UE.
   Frans Timmermans miał przedstawić unijnym ministrom raport z rozmów, prowadzonych z polskimi władzami. Wyraził w nich przekonanie, że negocjacje przynoszą postęp, ale jednocześnie dodał, że potrzebne są dalsze działania.
   „Mam nadzieję, że będziemy mogli wyciągnąć wnioski do następnego spotkania Rady UE 14 maja” - powiedział Timmermans.
   RMF zauważa, że 14 maja wypada tuż po posiedzeniach Sejmu i Senatu. To daje rządzącym duże możliwości wprowadzenia zmian w prawie.
   Postulowane przez KE zmiany to:
• Usunięcie z ustawy instytucji skargi nadzwyczajnej
• Zachowanie na stanowisku Małgorzaty Gersdorf
• Rezygnacja z odsyłania w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat, a nie uzyskali zgody na dalsze orzekanie od prezydenta
   Oficjalnie nie potwierdzono jeszcze, że takie rozmowy miały miejsce.
Za: RMF FM

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.