Europosłowie opowiedzieli się za tym, aby kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się 23-26 maja 2019 roku. W ten sposób zaakceptowali propozycję krajów członkowskich w sprawie terminu głosowania.

   Parlament poparł propozycję w głosowaniu plenarnym 492 głosami, przy 14 głosach przeciwko i 24 wstrzymujących się.
   Obywatele Unii Europejskiej już po raz dziewiąty wspólnie wybiorą Parlament Europejski.
   Kraje członkowskie w ramach Rady UE, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, powinny ustalić procedurę wyborczą przed końcem czerwca 2018 roku, aby dać państwom UE wystarczająco dużo czasu na zorganizowanie przyszłorocznych wyborów europejskich.
   Zgodnie z ordynacją wyborczą z 1976 roku wybory europejskie powinny się odbyć 6-9 czerwca, zgodnie z datami pierwszych bezpośrednich wyborów europejskich. Jednak to Rada podejmuje decyzję w tej sprawie, a czyni to jednomyślnie, i ma prawo zaproponować inne terminy, wymaga to jednak zatwierdzenia przez Parlament Europejski.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.