25 kwietnia br. Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego przyjęła zmiany w dyrektywie dotyczącej usług audiowizualnych, które mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie.

   „Naszym głównym priorytet jest ochrona nieletnich. Zaproponowaliśmy, by pewne zasady stosowane odnośnie telewizji zostały zaadaptowane do usług internetowych” - mówi posłanka Sabine Verheyen (EPL, Niemcy).
Platformy udostępniania plików wideo będą musiały stworzyć procedury, dzięki którym użytkownicy będą mogli w łatwy sposób zgłosić szkodliwe treści - czytamy w sprawozdaniu. Platformy będą zobowiązane do usunięcia treści.
   Poza tym reklamowanie oraz lokowanie np. produktów tytoniowych, e-papierosów i alkoholu będzie zakazane w programach telewizyjnych i platformach wideo skierowanych dla dzieci.
   Poza ochroną nieletnich zmiany w dyrektywie dotyczą także m.in. promocji europejskich utworów audiowizualnych. Posłowie chcą, by dostawcy platform wideo na żądanie zapewniali minimalny wynoszący 30 % udział utworów europejskich w ich katalogach oraz odpowiednie wyeksponowanie tych utworów.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.