Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska bez uzasadnienia przetrzymywała przez kilka miesięcy rosyjskich uchodźców. Za naruszenie praw człowieka nasz kraj musi zapłacić pokrzywdzonej rodzinie 12 tys. euro, czyli około 50 tys. złotych.

   Polska, przetrzymując bez uzasadnienia rosyjską rodzinę, naruszyła prawa człowieka. Tak orzekli sędziowie trybunału w Strasburgu i nałożyli na nasz kraj karę w wysokości 12 tys. euro. Środki te otrzymają Rosjanie, którzy przez kilka miesięcy wbrew swojej woli przetrzymywani byli w ośrodku dla uchodźców.
   Chodzi o sprawę rodziny, która w 2012 roku złożyła wniosek o azyl w naszym kraju, a później - po usłyszeniu decyzji odmownej - udała się do Niemiec. Tamtejsze władze również nie przyjęły imigrantów, odsyłając ich do Polski. W niemieckim szpitalu został jednak ojciec rodziny. Od stycznia do czerwca matka z dziećmi przebywała więc w otoczonym murem u drutem kolczastym ośrodku w Polsce. Zdaniem trybunału w Strasburgu miejsce to przypominało więzienie.
   Ojciec połączył się z rodziną w lutym. Rodzina opuściła ośrodek po pięciu miesiącach i obecnie żyje w Niemczech w miejscowości Herne w Zagłębiu Ruhry. Kara finansowa została nałożona na Polskę, ponieważ nasze władze nie potrafiły w przekonywujący sposób wytłumaczyć, dlaczego uchodźcy byli przetrzymywani przez tak długi czas w naszym kraju. Zwracano także uwagę na opieszałość urzędników przy rozpatrywaniu drugiego wniosku o azyl, zwłaszcza w kontekście rodziny z dziećmi. Nie pomogły także kiepskie warunki zakwaterowania.
Za: Wprost

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.