Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego 8 i 9 marca 2018 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78% kandydatów na komorników.

   Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:
• w Gdańsku – egzamin zdało 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%,
• w Katowicach – egzamin zdało 32 spośród 38 zdających, tj. około 89%,
• w Krakowie – egzamin zdało 48 spośród 56 zdających, tj. około 86%,
• w Łodzi – egzamin zdało 45 spośród 67 zdających, tj. około 67%,
• w Poznaniu – egzamin zdało 30 spośród 41 zdających, tj. około 73%,
• w Warszawie – egzamin zdało 62 spośród 80 zdających, tj. około 77,5%,
• we Wrocławiu – egzamin zdało 31 spośród 34 zdających, tj. około 91%.
   Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.
Za: MS

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.