Rada dodała jedną osobę i 21 podmiotów do listy sankcyjnej dotyczącej Korei Północnej. Tym samym wprowadziła do prawa UE sankcje nałożone 30 marca 2018 r. przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ ustanowiony jej rezolucją 1718 (2006). Sankcje wobec osób umieszczonych na liście to zakaz podróży i zamrożenie aktywów, sankcje wobec podmiotów z listy – zamrożenie aktywów. Rada wprowadziła także zamrożenie aktywów wobec 15 statków, zakaz wejścia do portu wobec 25 statków oraz cofnięcie prawa do podnoszenia bandery wobec 12 statków.

   Sankcje wobec Korei Północnej są reakcją na prace nad bronią jądrową i pociskami balistycznymi wbrew licznym rezolucjom Rady Bezpieczeństwa.
   Łączna liczba osób podlegających sankcjom wzrosła do 80, a podmiotów – do 75 (zgodnie z listą ONZ). Dodatkowych 55 osób i dodatkowe 9 podmioty Unia objęła sankcjami samodzielnie.
   19 marca 2018 r. unijni ministrowie spraw zagranicznych omówili sytuację na Półwyspie Koreańskim z południowokoreańską minister spraw zagranicznych Kang Kyung-wha w świetle niedawnych oświadczeń przywództwa Korei Północnej. Czekają na zaplanowany na kwiecień szczyt Kim Dzong Una i prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina oraz na zapowiedziane spotkanie Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Z zadowoleniem przyjęli działania Korei Południowej, by zmniejszyć napięcia na półwyspie i poprawić stosunki międzykoreańskie oraz stworzyć warunki do prac nad dyplomatycznym rozwiązaniem mającym prowadzić do całkowitej, weryfikowalnej i nieodwracalnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.
   UE wdraża wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjmowane w odpowiedzi na programy jądrowe Korei Północnej oraz jej programy w dziedzinie broni jądrowej, innych rodzajów broni masowego rażenia i pocisków balistycznych. Oenzetowski system sankcji uzupełnia i wzmacnia dodatkowo własnymi sankcjami.
Odpowiednie akty prawne przyjęto w procedurze pisemnej. Zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 9 kwietnia.
Za: RE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.