Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) ma wątpliwości, czy polska Krajowa Rada Sądownictwa nadal przestrzega statutowych celów swojego działania. Szefowa organizacji zrzeszającej niezależne rady sądownictwa w Europie poprosiła przedstawicieli Rady o jak najszybsze spotkanie, by wyjaśnić, czy nowa KRS nadal może pozostać członkiem ENCJ - poinformowało radio RMF FM.

   Szefowa ENCJ, hiszpańska adwokat Nuria Diaz Abad, przypomina, że polska KRS jest jednym z założycieli Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Jednak prowadzone w Polsce reformy sądownictwa stawiają pod znakiem zapytania to, czy KRS - w obecnym kształcie - można traktować jako kontynuację organizacji, która została członkiem ENCJ, czy też jest już inną organizacją.
   Według Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa powstaje pytanie, czy KRS w nowej, innej formie, nadal przestrzega zasad stowarzyszenia, a to - jak pisze Nuria Díaz Abad - rodzi kolejne pytanie: czy KRS może nadal działać jako członek ENCJ.
   W wysłanym dziś liście szefowa Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa prosi przedstawicieli KRS o jak najszybsze spotkanie w celu omówienia tych wątpliwości.Także dlatego, że w ciągu dwóch miesięcy ma się odbyć Walne Zgromadzenie ENCJ, które chciałoby poznać polskie wyjaśnienia i być może wyciągnąć z nich wnioski.
Za: interia.pl, RMF FM

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.