Już od 1 kwietnia Europejczycy podróżujący po UE będą mieli dostęp do ulubionych filmów, seriali telewizyjnych, transmisji sportowych, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju. To kolejny udany krok w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli - po skutecznym zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 roku.

   Od 1 kwietnia 2018 r. Europejczycy będą mieli dostęp do treści online, na które wykupili abonament w swoim kraju, niezależnie od miejsca pobytu na terytorium UE. W związku z tym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip, komisarz Marija Gabriel, bułgarski minister transportu, technologii informacyjnych i komunikacji Iwajło Moskowski oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego Pavel Svoboda i Jean-Marie Cavada wydali wspólne oświadczenie:
Obywatele są w centrum wszystkich naszych inicjatyw cyfrowych. Począwszy od 1 kwietnia podróżujący do innego państwa członkowskiego UE będą nadal mieli dostęp do ulubionych filmów, seriali telewizyjnych, transmisji sportowych, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju. Zasady te będą miały zastosowanie do płatnych usług, ale mogą je stosować również dostawcy bezpłatnych treści online. Nowe przepisy przyniosą korzyści także usługodawcom: zniesiony zostanie obowiązek uzyskiwania przez nich licencji obejmujących terytoria państw, do których podróżują abonenci.
Usunięcie ograniczeń, które uniemożliwiały Europejczykom korzystanie z abonamentów na media lub treści cyfrowe za granicą, to kolejny udany krok w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli po skutecznym zniesieniu opłat roamingowych, z którego konsumenci w całej Europie korzystają od czerwca 2017 r.
Nowe przepisy odzwierciedlają nowe zachowania i nawyki obywateli Europy w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Przykładowo w latach 2010–2014 wydatki konsumentów na subskrypcje usług wideo zwiększały się o 113 proc. rocznie, a liczba użytkowników w latach 2014–2015 wzrosła o 56 proc. Ponadto szacuje się, że z możliwości transgranicznego przenoszenia skorzystać może co najmniej 29 mln osób (5,7 proc. konsumentów UE), a w przyszłości liczba ta znacznie się zwiększy – do 72 mln osób do 2020 r.
Prawie 60 proc. młodych Europejczyków twierdzi także, że możliwość korzystania z abonamentu w trakcie podróży jest ważnym czynnikiem przy wyborze subskrypcji usług online. Przepisy gwarantujące możliwość przenoszenia odpowiadają na te potrzeby, dlatego ułatwią one dostawcom zwiększenie liczby abonentów.
Osiągnięcie porozumienia w sprawie przenoszenia jest wynikiem ścisłej współpracy między instytucjami UE a europejskimi przedsiębiorstwami i zainteresowanymi stronami. Jesteśmy przekonani, że nadawcy i platformy wykorzystają tę szansę, aby poprawić jakość usług oferowanych użytkownikom. Dziś zrobiliśmy kolejny krok w kierunku stworzenia prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego i jednolitego europejskiego społeczeństwa cyfrowego, dostępnego dla wszystkich obywateli i rentownego dla europejskich przedsiębiorstw”.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.