W tym tygodniu na sesji plenarnej Parlamentu odbędzie się debata o referendum w Turcji. Weźmie w niej udział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych Federica Mogherini. Ponadto Komisja Rynku Wewnętrznego zagłosuje nad sprawozdaniem Róży Thun (EPL, Polska) w sprawie ograniczenia geograficznego blokowania niektórych usług w internecie. W komisjach zapadną też decyzje odnośnie ochrony nieletnich w sieci i utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

   W środę, 26 kwietnia, posłowie i odpowiedzialna za unijną politykę zagraniczną Federica Mogherini będą dyskutowali o referendum z 16 kwietnia, w którym Turcy niewielką liczbą głosów przyznali dodatkowe uprawnienia konstytucyjne prezydentowi Recepowi Erdoğanowi.
   Tego samego dnia na sesji plenarnej odbędzie się debata o sytuacji na Węgrzech.
   Na początku kwietnia br. w Parlamencie miała miejsce dyskusja nad wydarzeniami w Wenezueli, gdzie rosnąca inflacja, wzrost przestępczości i niedostatki żywności doprowadziły do masowych protestów przeciwko rządowi prezydenta Nicolása Maduro. W czwartek posłowie zagłosują nad rezolucją w tej sprawie.
   W środę komisarz Marianne Thyssen przedstawi propozycję „europejskiego filaru praw socjalnych”, który ma unormować między innymi kwestie ochrony socjalnej i równowagi między pracą i życiem prywatnym. Propozycje zostaną poddane pod debatę plenarną w środę.
   W czwartek, 27 kwietnia, będą miały miejsce rozmowy z przewodniczącym Eurogrupy Jeroenem Dijsselbloemem dotyczące programu reform dla Grecji i działań Trojki w tej sprawie - zespołu złożonego z przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
   Oprócz sesji plenarnej, która przypadnie na środę i czwartek, w najbliższym tygodniu odbędą się również posiedzenia komisji parlamentarnych.
   Komisja Kultury i Edukacji zagłosuje nad dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, która dotyczy nowych metod dystrybucji, cyfryzacji, ochrony nieletnich w sieci i platform wymiany wideo.
W Komisji Rynku Wewnętrznego zapadną decyzje w sprawie nowych regulacji, które mają zapobiec dyskryminacji cenowej i stosowaniu różnych warunków wobec konsumentów w zależności od ich miejsca zamieszkania lub pochodzenia w UE. Sprawozdawczynią projektu jest polska posłanka - Róża Thun (EPL).
   Komisja Wolności Obywatelskich zagłosuje nad dyrektywą dotyczącą minimalnych standardów przyjmowania osób ubiegających się o azyl - przepisy mają ujednolicić warunki we wszystkich państwach członkowskich. Komisje Spraw Zagranicznych, Rozwoju i Budżetu zagłosują nad ustanowieniem Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, który ma stworzyć nowe miejsca pracy w Afryce i w państwach sąsiedzkich UE i ograniczyć napływ imigrantów na teren Wspólnoty.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.