Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na tzw. Konstytucję dla Biznesu. Pięć ustaw wprowadzi m.in. ulgi dla początkujących przedsiębiorców, powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasadę: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

   Konstytucja dla biznesu, podpisana przez Andrzeja Dudę w piątek, 23 marca, wprowadza też zasady: domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Dzięki niej pojawi się też instytucja działalności nierejestrowej.
   Oto najważniejsze zmiany, które wprowadza pakiet pięciu ustaw nazywanych konstytucją dla biznesu:
1. "Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone"
Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń. Jest to powrót do słynnej ustawy Wilczka, która stworzyła podstawy pod budowę gospodarki wolnorynkowej po upadku PRL.
2. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść firmy.
3. Przyjazna interpretacja przepisów
Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. To do urzędników będzie należało udowodnienie przedsiębiorcy winy, a nie na odwrót.
4. Zasada proporcjonalności
Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje. Zasada proporcjonalności dotyczyć ma również kar, lepiej dopasowanych do przewinień.
5. Zasada milczącej zgody
Jeśli po upływie ustawowego czasu wydania jakiejś decyzji urzędowej, przedsiębiorca nie dostanie sygnału z urzędu, może zakładać, że jest ona pozytywna.
6. Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa
Jakość obsługi przedsiębiorców przez urzędy zależy w dużej mierze od zachowania poszczególnych urzędników załatwiających sprawę. Według nowego prawa, "pracownicy administracji powinni postępować profesjonalnie i poczuwać się do odpowiedzialności za działania podejmowane w wykonaniu obowiązków służbowych". Urzędnicy będą od tej pory "odpowiedzialni za naruszenie prawa".
   Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
   Przypomnijmy, że Konstytucję biznesu rząd przyjął jeszcze w listopadzie 2017 roku, a Sejm w styczniu 2018 r. Senat miał jednak sporo zastrzeżeń do ustawy i po wprowadzeniu wielu poprawek parlament ostatecznie przyjął pakiet ustaw 6 marca - od tamtej pory czekały już one tylko na podpis prezydenta.
Za: PAP

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.