Środki, które mają sprawić, że dostawcy gazu spoza UE będą przestrzegać unijnych przepisów, prawa ofiar terroryzmu, spadek ilości szczepień w UE - to tematy prac posłów PE w tym tygodniu.

   W środę, 21 marca, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjmie przepisy, które jasno określają, że dostawcy gazu z Rosji i innych państw trzecich muszą przestrzegać przepisów unijnych dotyczących rynku gazu i mających na celu wzmocnienie konkurencji. „Zmiany umożliwią należyte wypełnienie luki regulacyjnej wynikającej z rozbieżnych interpretacji obowiązującego prawa oraz wybiórczego podejścia niektórych państw członkowskich i uczestników rynku" - zauważa poseł sprawozdawca Jerzy Buzek (EPL, Polska) w uzasadnieniu do sprawozdania. Przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych gazociągów z państw trzecich do UE, np. z Rosji (w tym Nord Stream 2), Norwegii, Algierii, Libii, Tunezji i Maroko.
   Tego samego dnia odbędzie się wysłuchanie publiczne poświęcone ochronie praw ofiar zamachów terrorystycznych, zorganizowane przez specjalną komisję ds. terroryzmu. Wysłuchanie otworzy przewodniczący Antonio Tajani. Wydarzenie odbędzie się w przededniu drugiej rocznicy zamachów terrorystycznych w Brukseli i pierwszej rocznicy zamachu na Moście Westminsterskim w Londynie, w pobliżu parlamentu brytyjskiego.
   Dane z państw członkowskich UE pokazują, że coraz więcej osób powstrzymuje się od stosowania szczepionek. Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zagłosuje we wtorek, 20 marca, nad sprawozdaniem, w którym wzywa się do podjęcia środków, by przeciwdziałać zjawisku, które niesie ze sobą ryzyko dla całego społeczeństwa.
   Komisja Transportu i Turystyki przyjmie we wtorek, 20 marca, nowe środki, dzięki którym Komisja Europejska będzie miała więcej narzędzi do badania i karania linii lotniczych spoza UE, które korzystają z praktyk nieuczciwej konkurencji, takich jak m. in. dotacje państwowe.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.