Wszelkie ustalenia co do przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią muszą przestrzegać zasady integralności jednolitego rynku UE i czterech swobód – apeluje Parlament Europejski.

   We wtorek, 12 marca br., podczas debaty na temat stanu negocjacji w sprawie brexitu posłowie potwierdzili, że ich zdaniem układ o stowarzyszeniu między UE a Wielką Brytanią mógłby stworzyć odpowiednie ramy prawne dla przyszłych stosunków. W debacie wzięli udział przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i główny negocjator ze strony Unii Michele Barnier.
   Posłowie podkreślili jednak również, że niezależnie od kształtu przyszłych stosunków, porozumienie musi gwarantować poszanowanie integralności jednolitego rynku UE, unii celnej i czterech swobód oraz chronić unijny porządek prawny. Nie może więc stanowić podstawy do rozwiązań sektorowe w wybranych dziedzinach.
   Parlament domaga się też przyjęte przez Unię Europejską i Wielka Brytanię uzgodnienia dotyczące praw obywatelskich, zobowiązań finansowych i kwestii irlandzkich granic stały się elementem porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, które musi zostać zawarte przed rozpoczęciem ewentualnego okresu przejściowego.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.