Rok 2018 ma być Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Ostateczne głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Rok Dziedzictwa Kulturowego ma wzmocnić poczucie europejskiej tożsamości i przynieść wymierne skutki ekonomiczne - promocja dziedzictwa kulturowego może przyśpieszyć wzrost gospodarczy i stworzyć miejsca pracy.

   „Chcemy przywrócić dziedzictwo kulturowe do publicznej świadomości. Nadać mu godność, na którą zasługuje, i wzmocnić naszą tożsamość. Jednocześnie możemy na nowo odkryć to, co czyni nas Europejczykami” - powiedział Diaconu. W rozmowach z Radą i Komisją Parlament wynegocjował 8 mln euro na działania promocyjne w 2018 r. „Badania przeprowadzone w ramach sektora kultury pokazały, że inwestycja 1 euro przynosi ponad 20 euro” - dodaje Diaconu.
   Według raportu Cultural Heritage Counts for Europe około 300 tys. ludzi pracuje w sektorze dziedzictwa kulturowego w Unii Europejskiej. Oprócz tego sektor pośrednio zapewnia 7,8 mln miejsc pracy.
   Główne cele Europejskiego Roku to promocja dziedzictwa kulturowego jako przejawu różnorodności kulturowej Europy i dialogu międzykulturowego oraz wykorzystanie ekonomicznego potencjału kultury. Wzmożona aktywność kulturalna jest także elementem obecności UE na arenie międzynarodowej i reakcją na zniszczenie skarbów światowego dziedzictwa kulturowego na Bliskim Wschodzie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.