Donald Tusk przedstawił projekt wytycznych w sprawie stosunków UE z Wielką Brytanią po brexicie. „Mam nadzieję, że umowa będzie ambitna i nowoczesna, ale będzie to tylko umowa handlowa” – powiedział o przyszłych stosunkach gospodarczych. Zaproponował też, by obie strony kontynuowały wspólną walkę z terroryzmem i pilnie rozpoczęły rozmowy w celu uniknięcia zakłóceń w lotach między Wielką Brytanią a UE.

   „Proponowane przeze mnie wytyczne pokazują, że nie chcemy budować muru między UE a Wielką Brytanią. Przeciwnie: Wielka Brytania będzie naszym najbliższym sąsiadem, dlatego chcemy pozostać przyjaciółmi i partnerami także po brexicie. Partnerami tak bliskimi, jak tylko jest to możliwe – co zresztą mówimy od pierwszego dnia po referendum” – powiedział Donald Tusk.
Zaproponował ścisłą współpracę w następujących dziedzinach:
   Po pierwsze, by UE i Wielka Brytania dalej wspólnie walczyły z terroryzmem i przestępczością międzynarodową. Rosnąca globalna niestabilność wymaga nieprzerwanej współpracy w obronności i sprawach zagranicznych. Stawką jest bezpieczeństwo obywateli, które należy utrzymać bez względu na brexit.
   Po drugie, by Wielka Brytania uczestniczyła w unijnych programach w dziedzinie badań i innowacji, a także edukacji i kultury. Ma to fundamentalne znaczenie dla utrzymania wzajemnie korzystnych i wzbogacających kontaktów osobistych w tych ważnych dziedzinach oraz dla pomyślnych perspektyw wspólnoty wartości.
   Po trzecie, podjęcie jak najszybciej rozmów w kwestii ruchu lotniczego między Wielką Brytanią a UE.
   Po czwarte, podpisanie umowy o wolnym handlu, obejmującą wszystkie sektory, z zerowym cłem na towary. Tak jak inne umowy o wolnym handlu, również i ta powinna dotyczyć usług. A w rybołówstwie powinna utrzymać wzajemny dostęp do łowisk i stad. Będzie to pierwsza w historii umowa o wolnym handlu, która zamiast zacieśniać relacje, będzie je rozluźniać. To porozumienie nie sprawi, że handel między Wielką Brytanią a UE będzie bezkonfliktowy, czy płynniejszy. Sprawi, że będzie trudniejszy i droższy niż obecnie, dla wszystkich. Taka jest istota brexitu.
   „Podsumowując, do negocjacji nad przyszłymi stosunkami z Wielką Brytanią przystąpimy z otwartym umysłem i pozytywnym, konstruktywnym nastawieniem, ale i z realizmem. Z mojego punktu widzenia wynik negocjacji musi spełnić dwa kryteria:
– kryterium równowagi między prawami a obowiązkami. Np. UE nie może się zgodzić na przyznanie Wielkiej Brytanii praw Norwegii, a obowiązków Kanady;
– kryterium integralności jednolitego rynku. Żadne państwo członkowskie nie ma wolnej ręki, by dobierać sobie sektory jednolitego rynku wedle własnego uznania ani by akceptować decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zależnie od własnych interesów. Dlatego wykluczone jest, by państwo nie będące państwem członkowskim mogło stosować podejście selektywne. Zasad tych nie zamierzamy poświęcać. Nie leży to po prostu w naszym interesie” – dodał przewodniczący Rady Europejskiej.
Za: RUE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.