Parlament Europejski chce, by Unia Europejska, państwa członkowskie i media w lepszy sposób promowały równość płci w tym sektorze.

Kobiety w świecie mediów
   Chociaż kobiety stanowią prawie 70% absolwentów dziennikarstwa i komunikacji w Unii Europejskiej, to ich odsetek wśród zatrudnionych w mediach wynosi tylko 40%. Jeszcze mniej kobiet zajmuje kierownicze stanowiska w mediach (30%). Wśród reporterów i prezenterów kobiety stanowią 37%. Zaledwie co piąty (18%) ekspert lub komentator pojawiający się w mediach jest kobietą.
Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego
   "Ważne jest, aby kobiety były obecne, były słyszane, że postrzegamy kobiety jako ekspertów, ponieważ kobiety zapewniają inny punkt widzenia" - podkreśla posłanka Michaela Šojdrová (EPL, Czechy), autorka sprawozdania na temat równości płci w mediach. W sprawozdaniu, które zostanie poddane pod debatę i głosowanie plenarne w przyszłym tygodniu, podkreśla się, że media to czwarta władza mająca duży wpływ na politykę i społeczeństwo. W związku z tym posłowie wzywają organy krajowe i unijne do pełnego wdrożenia obowiązującego prawodawstwa dotyczącego równości płci i zachęcają organy regulacyjne do monitorowania obecności i awansu kobiet w mediach.
   Posłowie wzywają także organizacje medialne do wspierania i rozwijania zachęt, w tym kwot, mających na celu równą reprezentację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych oraz do aktualizacji ich wewnętrznych polityk, w tym kodeksów postępowania i środków przeciwdziałania nękaniu w miejscu pracy.
"Musimy zadbać o to, aby kobiety nie były dyskryminowane pod względem wykonywanej pracy, otrzymywanego wynagrodzenia, czy w wyścigu o najwyższe kierownictwo" - podkreśla posłanka Šojdrová.
Międzynarodowy Dzień Kobiet w Parlamencie Europejskim
   W Międzynarodowy Dzień Kobiet 2018 parlamentarna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia organizuje spotkanie międzyparlamentarne, którego tematem jest m. in. rola kobiet w mediach.
  Debatę można śledzić na żywo w internecie 8 marca od godz. 9.00.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.