Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet, brexit, sytuacja uchodźców w Libii - to tematy prac posłów Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Brexit
   W środę, 7 marca, przewodniczący PE i szefowie grup politycznych przedstawią projekt rezolucji w sprawie ram przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią, która zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej w przyszłym tygodniu. Konferencja prasowa przewodniczącego A. Tajaniego i koordynatora ds. Brexitu G. Verhofstadta odbędzie się tego samego dnia o godzinie 17:30.
Międzynarodowy Dzień Kobiet
   Znaczenie roli kobiet w mediach i sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych jest tematem obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Parlamencie Europejskim. W czwartek, 8 marca, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia organizuje spotkanie międzyparlamentarne na ten temat. Wśród prelegentów są m. in.: przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Vilija Blinkevičiūtė, komisarz UE ds. sprawiedliwości, spraw społecznych i równości płci Věra Jourová, reżyserka Sarah Gavron (Wielka Brytania) i inicjatorka festiwalu MadwomenFest Pilar Jurado (Hiszpania).
   Dzień wcześniej, 7 marca, Parlament Europejski organizuje seminarium dla dziennikarzy. Wśród prelegentów znajdą się członkowie parlamentarnej Komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia, a także eksperci zewnętrzni.
Sytuacja uchodźców w Libii
   W poniedziałek, 5 marca, Komisja Wolności Obywatelskich, Komisja Spraw Zagranicznych i Delegacja do spraw stosunków z Maghrebem omówią z przedstawicielami Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) sytuację migrantów w Libii, podejście libijskiej straży przybrzeżnej i wsparcie finansowe UE.
Wybory w Sierra Leone
   Delegacja posłów do PE pojedzie do Sierra Leone, aby obserwować wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne, które odbędą się w tym kraju 7 marca.
Przygotowania do sesji plenarnej
   Ponadto grupy polityczne przygotowują się do posiedzenia plenarnego w marcu w Strasburgu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.