Posłowie PE poparli utworzenie nowej komisji ds. przestępstw finansowych, uchylania się i unikania opodatkowania.

   Nowe dochodzenie jest, w części odpowiedzią na skandal związany z tzw. : “paradise papers”. Komisja będzie kontynuować pracę komisji TAXE 1 i 2 oraz budować na niedawno zakończonym dochodzeniu prowadzonym przez komisję PANA.
  Nowa komisja będzie miała 45 członków, 12-miesięczną kadencję, która rozpocznie się natychmiast. Decyzja o jej składzie podjęta zostanie podczas sesji plenarnej w marcu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.