28 lutego 2018 r. przedstawiciele rządów państw członkowskich mianowali 9 sędziów i 3 rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ich kadencja, rozpoczynająca się 7 października 2018 r., potrwa 6 lat.

   Mianowania to częściowe odnowienie składu Trybunału Sprawiedliwości, które odbywa się co 3 lata.
Ponownie mianowanych na stanowisko sędziego zostało 8 osób:
• Aleksander Arabadżiew (Bułgaria)
• Jean-Claude Bonichot (Francja)
• Thomas von Danwitz (Niemcy)
• Carl Gustav Fernlund (Szwecja)
• Egils Levits (Łotwa)
• Constantinos Lycourgos (Cypr)
• Jiří Malenovský (Czechy)
• Alexandra (Sacha) Prechal (Holandia).
Lucia Serena Rossi (Włochy) została mianowana po raz pierwszy.
   Yves Bot (Francja), Giovanni Pitruzzella (Włochy) i Maciej Szpunar (Polska) zostali mianowani na stanowisko rzecznika generalnego. Yves Bot i Maciej Szpunar obejmują stanowisko ponownie.
   Ogółem 6 października 2018 r. upływa kadencja 14 sędziów i 5 rzeczników generalnych. W tym roku należy mianować jeszcze 5 sędziów i 2 rzeczników generalnych.
Kontekst
   W Trybunale Sprawiedliwości zasiada jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego i 11 rzeczników generalnych. Ich kadencja wynosi 6 lat, ale ustępujący sędziowie i rzecznicy mogą zostać mianowani ponownie. Co 3 lata następuje częściowa wymiana na tych stanowiskach.
   Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za porozumieniem rządów państw członkowskich po konsultacjach z komitetem, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji. Zostają wybrani spośród osób o niekwestionowanej niezależności oraz o kwalifikacjach, których w ich macierzystych krajach wymaga się od osób zajmujących najwyższe stanowiska sędziowskie, lub o uznanych kompetencjach.
Za: TS

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.