Regulacje zawarte w zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej zapewniają nieskrępowany przepływ danych nieosobowych w UE. Te rozwiązania idą w dobrym kierunku - uważa Konfederacja Lewiatan.

   Komisja ITRE (Przemysł, Badania Naukowe i Energia) w Parlamencie Europejskim przyjęła projekt Opinii do projektu, który wzmacnia gwarancje wspomnianej swobody.
   Dane nieosobowe to wszystkie informacje, które nie pozwalają ustalić tożsamości internauty, np. przeglądane strony, system operacyjny. Szereg rozwiązań, które zaproponowano w rozporządzeniu, pozwoli przedsiębiorstwom zajmującym się takimi obszarami jak przetwarzanie w chmurze, przetwarzanie dużych zbiorów danych, sztuczna inteligencja i internet rzeczy (IoT) na rozwój skutecznej konkurencji na rynkach usług przetwarzania danych.
   „Za wartościowe uważamy przyjęcie szerszego niż dotychczas zakresu przedmiotowego regulacji, która nie ogranicza się do przechowywania, a ma dotyczyć przetwarzania danych nieosobowych. W pełni popieramy wzmocnienie jedynego wyjątku od zakazu lokalizacji danych, jakim jest bezpieczeństwo publiczne oraz przyjęcie zwiększonego zakresu odpowiedzialności państw członkowskich za działania legislacyjne dotyczące wprowadzania wymogu lokalizacji danych” - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Za: Konfederacja Lewiatan

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.