Negocjacje ws. Brexitu będą prowadzone dopiero po zakończeniu wyborów i wyłonieniu nowych władz w Londynie, czyli prawdopodobnie pod koniec czerwca – zapowiedział Michel Barnier. Główny negocjator wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przyjechał do Warszawy na konsultacje z polskim rządem i przedstawicielami pracodawców oraz związków zawodowych. Barnier spotkał się także z członkami sejmowej Komisji do spraw UE.

   Podczas spotkania z posłami Barnier wymienił trzy warunki sukcesu negocjacji z Wielką Brytanią: jedność państw UE, eliminacja obszarów niepewności i uporządkowanie chronologiczne Brexitu. Zaznaczał jednocześnie, że Brexit oznacza także zbudowanie nowego partnerstwa z Wielką Brytanią. „Trzeba będzie to partnerstwo zapisać w jednym lub kilku nowych traktatach, które będą musiały zostać ratyfikowane przez parlamenty narodowe.”
Barnier przestrzegał przed brakiem porozumienia ws. Brexitu, co jego zdaniem przyniosłoby negatywne konsekwencje dla całej UE-27. „Będę czynił wysiłki, i czynię je już od sześciu miesięcy, żeby zachować jedność, spotykam się z premierami, prezydentami, parlamentami, podmiotami społeczno-ekonomicznymi w państwach członkowskich. Ta jedność jest w naszym interesie, ale i w interesie Wielkiej Brytanii.”
   Według unijnego negocjatora, Brexit tworzy obszary niepewności, które trzeba jak najszybciej wyeliminować. „Niepewności dla obywateli, dla beneficjentów środków unijnych, dla ochrony granic. (…) Chodzi o 3 mln 200 tys. Europejczyków po obydwu stronach kanału La Manche, w tym ponad 800 tys. Polaków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, żyją tam, którzy nabywali lub są w trakcie nabywania praw aż do momentu Brexitu.”
Wśród obszarów niepewności Barnier wymienił także beneficjentów środków unijnych. „Chcemy dojść do porozumienia z Wielką Brytanią, na mocy którego nastąpi całkowite zamknięcie, rozliczenie tych zobowiązań, co do jednego euro, zarówno jeżeli chodzi o krótkoterminowe jak i długoterminowe zobowiązania, które ponosi Wielka Brytania jako członek UE, dlatego że te zobowiązania zaciągamy razem, razem je pokrywamy i korzystamy jako 28 państw członkowskich z tych środków.”
   Brexit – jak przypominał Barnier – tworzy także nową sytuację na granicy UE, pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną, która jako członek Wielkiej Brytanii opuści wspólnotę. „Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie regulujące przepływ osób i towarów przez tę granicę bez odtwarzania granicy, dlatego że to zakłóciłoby proces pokoju i dialogu w Irlandii.”
   Podczas spotkania w Sejmie unijny negocjator nakreślił przybliżony kalendarz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. „Początek negocjacji w czerwcu, dwa lata negocjacji, nieco mniej niż dwa lata, dlatego że trzeba ostatnie 5-6 miesięcy z tych dwóch lat poświęcić na ratyfikację Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i parlamentu brytyjskiego, czyli powinniśmy zaprogramować koniec tych negocjacji na październik 2018, czas jest krótki.”
   Szczegóły "nowego partnerstwa" UE-Wielka Brytania będą ustalane dopiero po Brexicie. „Chodziłoby o umowę o wolnym handlu i mam nadzieję kilka innych porozumień o współpracy, nad tym będziemy pracować, w szczególności, jeśli chodzi o obronność i bezpieczeństwo. (...) Porozumienie o wolnym handlu będzie miało charakter wrażliwy i trudny - z bardzo konkretnego powodu - otóż po raz pierwszy w naszej historii rozpoczniemy negocjacje handlowe z państwem, w procesie, który rozpocznie się od różnicy zdań.”
Kontekst
   29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo formalnie zawiadomiło Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z UE. Notyfikacja na mocy art. 50 traktatu o UE jest konsekwencją rezultatu brytyjskiego referendum z 23 czerwca 2016 r. Projekt wytycznych dotyczących Brexitu został ogłoszony pod koniec marca 2017 r. W trakcie spotkania na Malcie zorganizowanego 31 marca przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk nakreślił najważniejsze elementy proponowanego tekstu. Ostateczny tekst wytycznych zatwierdzi 29 kwietnia 2017 r. nadzwyczajna Rada Europejska (art. 50) w gronie 27 państw członkowskich.
Za: Komisja Europejska

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.