Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia do strefy euro, negatywne odczucia wywołuje również imigracja spoza krajów Wspólnoty. Rośnie jednocześnie akceptacja dla pomocy uchodźcom – obecnie popiera ją 57 proc. badanych.

   W dniach 5-14 listopada 2017 roku Kantar Public Polska zrealizował na zlecenie Komisji Europejskiej badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1014 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.
   Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.
Główne wnioski
Polacy czują się częścią Unii Europejskiej, ale nie wszystkie wspólne inicjatywy odbierają pozytywnie
• Ponad połowa Polaków (62 proc.) przyznaje, że czuje się także Europejczykami. W kwestii trzech wybranych wspólnych polityk Unii Europejskiej, Polacy w największym stopniu popierają wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa – 78 proc. badanych. Prawie połowa badanych popiera także wspólną politykę migracyjną – 47 proc., a najmniejszym poparciem cieszy się Europejska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa z jedną walutą – euro (36 proc. zwolenników). Jednocześnie nieznacznie przeważają opinie, że obecnie sprawy w Unii Europejskiej idą w złym kierunku (40 proc. wobec 34 proc. - sprawy idą w dobrym kierunku).
Zaufanie do polskiego rządu i zadowolenie z polskiej demokracji rosną, jednak problemy społeczne i polski wymiar sprawiedliwości niepokoją Polaków
• Coraz więcej Polaków jest zadowolonych z biegu spraw w Polsce – o 11 punktów procentowych wzrósł odsetek odpowiedzi pozytywnych, w porównywaniu do wyników z listopada 2016 roku. W ciągu roku wzrosło także zaufanie do polskiego rządu (o 3 punkty procentowe) oraz zadowolenie ze sposobu funkcjonowania polskiej demokracji (o 4 punkty procentowe). Kwestie, które niepokoją Polaków to głównie wzrost cen/inflacja oraz koszty utrzymania – o 10 punktów procentowych wzrósł odsetek osób, które postrzegają tę kwestię za najważniejszy obecnie problem w Polsce. Na przestrzeni roku znacząco spadło także – o 12 punktów procentowych – zaufanie do wymiaru sprawiedliwości/polskiego systemu prawnego.
Polacy negatywnie o imigracji spoza UE, ale z przekonaniem, że Polska powinna pomagać uchodźcom
• 68 proc. Polaków przyznaje, że imigracja ludności spoza Unii wywołuje w nich negatywne odczucia. Jednak, w porównaniu do poprzednich wyników Polacy wydają się być bardziej pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom. Obecnie 57 proc. uważa, że Polska powinna pomagać uchodźcom.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.