Sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw, zakaz testów kosmetyków na zwierzętach oraz umożliwienie konsumentom produkcji energii elektrycznej to niektóre punkty prac PE w tym tygodniu.

Sprawiedliwe opodatkowanie
  W środę (21.02) Komisja Gospodarcza i Monetarna przyjmie sprawozdanie w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych. W 2016 roku parlamentarna komisja specjalna TAXE II wezwała Komisję Europejską, by przedstawiła wniosek legislacyjny w tej sprawie. Jednym z elementów sprawozdania jest zbowiązanie firm do płacenia podatków tam, gdzie wypracowują zyski.
Energia elektryczna
   Tego samego dnia posłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będą głosować nad czterema propozycjami wchodzącymi w skład pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Celem proponowanych przepisów jest ułatwienie konsumentom produkowania i przechowywania własnej energii elektrycznej oraz poprawa współpracy państw członkowskich w celu zabezpieczenia dostaw w przypadku kryzysu energetycznego.
Testowanie kosmetyków na zwierzętach
   80% krajów na świecie zezwala na testowanie produktów kosmetycznych na zwierzętach. Praktyki te są zabronione w Unii Europejskiej. We wtorek (20.02) Komisja Ochrony Środowiska zagłosuje nad  projektem rezolucji, której celem jest wprowadzenie globalnego zakazu.
Wieloletni budżet UE
   W środę i czwartek (21-22.02) posłowie z Komisji Budżetowej omówią i przyjmą projekt stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnego budżetu wieloletniego i dochodów Unii po 2020 r., W piątek (23.02) odbędzie się nieformalne spotkanie przywódców UE - wieloletni budżet jest jednym z punktów programu.
Europejski Tydzień Parlamentarny
   W poniedziałek i wtorek (19-20.02) posłowie do PE spotkają się z krajowymi odpowiednikami podczas Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego w celu omówienia zarządzania gospodarczego w UE i europejskiego semestru, ale także polityki podatkowej i unii bankowej.
Schengen
   We wtorek (20.02) Komisja Wolności Obywatelskich organizuje wysłuchanie publiczne poświęcone funkcjonowaniu Schengen w kotekście kryzysu migracyjnego oraz rozszerzeniu o Bułgarię i Rumunię oraz Chorwację, która jest najbliżej spełnienia kryteriów członkostwa w Schengen.
Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii
   W czwartek (22.02) Parlament Europejski będzie gospodarzem dorocznego spotkania Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii. Porozumienie zrzesza przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Europy i jest forum dyskusji o walce ze zmianą klimatu na szczeblu lokalnym.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.