Rada Unii Europejskiej 19 lutego 2018 r. postanowiła ponownie przeliczyć opłaty wyrównawcze od produkcji cukru za lata 1999/2000 i 2000/2001. Przyjęła rozporządzenie służące wykonaniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lutego 2017 r., w myśl którego opłaty w latach 1999–2001 zostały obliczone błędnie, co poskutkowało nadmiernym obciążeniem producentów.

   „Z przyjemnością informuję, że dzisiejsza decyzja pozwala nam naprawić błędy z przeszłości i zapewnić pełną rekompensatę poszkodowanym producentom” – powiedział Rumen Porożanow, bułgarski minister rolnictwa, leśnictwa i żywności, a zarazem przewodniczący Rady.
   Aby wykonać wyrok Trybunału, Rada w przyjętym rozporządzeniu przewiduje, że producenci cukru i plantatorzy buraków dostaną zwrot nadmiernych sum, niesłusznie od nich pobranych w latach 1999–2001.
   Ogólne skutki dla budżetu UE wyliczono na 195,3 mln EUR, z czego 93,1 mln EUR to opłaty, a 102,2 mln – szacowane odsetki.
Kontekst i dalsze kroki
   Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru powstała w 1968 r., by zapewnić sprawiedliwy dochód unijnym producentom i samozaopatrzenie unijnemu rynkowi. Od tego czasu była regularnie weryfikowana. Aby wspierać europejskich plantatorów i przetwórców, w sektorze cukru pierwotnie stosowano podtrzymywanie cen i kwoty produkcyjne. Rozwiązania te przestały obowiązywać 30 września 2017 r.
   Opłaty wyrównawcze od cukru były nierozłącznie związane z systemem kwot produkcyjnych. W myśl przepisów o wspólnej organizacji rynków producenci przekraczający swoją kwotę musieli z tytułu nadwyżki uiszczać stosowną opłatę. Opłata trafiała do budżetu UE.
   Przyjęte rozporządzenie wejdzie w życie dzień po publikacji i będzie miało zastosowanie od:
• 13 października 2000 r. w odniesieniu do roku gospodarczego 1999/2000
• 12 października 2001 r. w odniesieniu do roku gospodarczego 2000/2001.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.