Jeden z najznakomitszych historyków rzymskich -Tacyt powiedział, że im bardziej chore państwo, tym więcej w nim ustaw. W roku 2017 Sejm uchwalił ich około 212. Niestety duża część z nich jest nie tylko niezgodna z Konstytucją RP, ale również sprzeczna z prawem unijnym. W najbliższym wydaniu „Prawa Europejskiego w praktyce” prezentujemy subiektywny ranking „bubli legislacyjnych 2017” środowiska prawniczego. W numerze także: jakie będą skutki uruchomienia procedury z art. 7 TUE dla jedności Grupy Wyszehradzkiej, opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. Piszemy również o zmianach w przepisach dotyczących likwidacji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, klauzuli napraw w sporach dotyczących części zamiennych, kontroli abuzywności postanowień umownych a powadze rzeczy osądzonej, funkcjonowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania, klauzuli o odżyciu przepisów i zasadzie jedności rodziny w systemie praw człowieka na tle problematyki uchodźców w Europie. Ponadto jak zwykle aktualne i praktyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapraszamy do lektury i prenumeraty. Od lutego możliwość zamówienia konkretnego numeru. Szczegóły w zakładce – Prenumerata.

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.