Stało się to, na co wszyscy zainteresowani tematem rozpowszechniania w globalnej sieci fałszywych informacji i głoszenia mowy nienawiści czekali od dawna. Europarlament w końcu postanowił włączyć się w działania przeciwko ukróceniu tych procederów.

   Bronią posłów mają być gigantyczne kary finansowe nakładane na media, które: publikują takie treści, nie będą chciały walczyć w swoim zakresie z takim zjawiskiem, a także nie będą stosowały się do upomnień odpowiednich organów.
   O ile taka walka jest godna podziwu, to jednak natychmiast pojawia się problem precyzyjnego określenia, czym tak naprawdę są dla UE fałszywe wiadomości i mowa nienawiści. Ten fakt dostrzegli europarlamentarzyści i jednocześnie ostrzegali przed ryzykiem nadmiernego cenzurowania mediów lub ograniczenia wolności słowa. Politycy sprecyzowali dokładnie również to, co nie jest wolnością słowa.
   "Wypowiedzi nawołujące do przemocy, do aktów terrorystycznych lub nienawiści wobec grupy osób lub członka takiej grupy ze względu na płeć, pochodzenie rasowe, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię, przekonania, opinie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną nie są wolnością słowa, to są treści nielegalne i Komisja będzie kontynuowała swoje działania, żeby tego typu wypowiedzi zniknęły z sieci" - powiedział Andrus Ansip, komisarz UE ds. jednolitego rynku cyfrowego.
   Serwisy społecznościowe takie jak: Facebook, Twitter czy YouTube zobowiązały się przestrzegać kodeksu postępowania w takich kwestiach i rozpocząć walkę z tym zjawiskiem z pomocą najróżniejszych technologii internetowych.
Za: EUobserver

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.