Kadencja Ryszarda Czarneckiego jako wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego została wygaszona, ponieważ dopuścił się „poważnego uchybienia”.

   Ryszard Czarnecki (EKR, Polska) został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego w następstwie „poważnego uchybienia” (artykuł 21 Regulaminu Parlamentu) polegającego na tym, że znieważył posłankę Różę Thun (EPL, Polska), porównując ją w wypowiedzi publicznej do „szmalcownika”.
   Przyjęcie wniosku o odwołanie, złożonego przez Konferencję Przewodniczących (organ Parlamentu skupiający Prezydium oraz szefów klubów parlamentarnych), wymagało większości dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu (większość zwykła, zgodnie z artykułem 21).
    Wniosek poparło 447 posłów, 196 było przeciw.
  Teraz Parlament będzie musiał wybrać nowego wiceprzewodniczącego zgodnie z art. 17 i 20 Regulaminu (w Parlamencie Europejskim jest 14 wiceprzewodniczących).
   Ryszard Czarnecki, choć oczywiście pozostaje posłem do Parlamentu Europejskiego, nie będzie już pełnił funkcji wiceprzewodniczącego ani członka Prezydium (organ ustalający zasady pracy Parlamentu, w skład którego wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący). Oznacza to między innymi, że nie będzie już mógł reprezentować Parlamentu w imieniu jego przewodniczącego ani przewodniczyć obradom plenarnym.
   Propozycja Konferencji Przewodniczących nie była wymierzona ani przeciw Polsce, ani przeciw klubowi parlamentarnemu EKR, który został poproszony o przedstawienie nowego kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.