Zwiększenie innowacyjności energetycznej wymaga aktywnego uczestnictwa obywateli i długoterminowej wizji podziału zasobów, stwierdzili posłowie Parlamentu Europejskiego we wtorkowym głosowaniu (06.02).

   Parlament przyjął szereg zaleceń o charakterze nieustawodawczym, opracowanych przez Komisję Energii (ITRE) w celu "promowania innowacji w zakresie czystej energii", 559 głosami za przy 63 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się.
Obywatele jako podmioty zmian w energetyce
   Potrzebne są systemowe programy edukacji i zaangażowania, aby pomóc obywatelom Europy zmienić nastawienie oraz zrozumieć, w jaki sposób mogą oni wprowadzać innowacje i wykorzystywać narzędzia cyfrowe do produkcji, konsumpcji i zachowania bardziej zrównoważonej i czystszej energii, podkreślili posłowie. Należy obniżyć bariery wejścia na rynek, aby ułatwić obywatelom uczestniczenie w nim, a także zapewnić otwartość, przejrzystość i uczciwą konkurencję.
Spójne i stabilne finasowanie
   Kolejny budżet na badania i rozwój powinien wzrosnąć o co najmniej 120 mld euro, stwierdzili posłowie, zwiększając o co najmniej 50 % środki na finansowanie niskoemisyjnych projektów energetycznych oraz wspierając inicjatywy angażujące miasta i władze lokalne. Posłowie podkreślili też, że zamówienia publiczne mogą być siłą napędową innowacji oraz zachętą do bardziej zrównoważonego wzrostu. Dodali, że zarówno pożyczki, jak i dotacje powinny być w równym stopniu dostępne dla inwestorów. Inwestorom należy również ułatwić sprawdzenie, jaki rodzaj finansowania jest dostępny i jak je uzyskać, jeśli chcą inwestować w projekty energetyczne.
UE jako lider globalny
   UE powinna zbadać różne sposoby udzielania pomocy krajom rozwijającym się i gospodarkom wschodzącym w ich przemianach energetycznych oraz opracować Unijną strategię eksportową na rzecz zrównoważonych, czystych technologii i rozwiązań w zakresie czystej energii, jednocześnie ułatwiając i zwiększając dostępność procedur rejestracji patentów na szczeblu europejskim i krajowym.
   Rezolucja jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na przygotowany przez Komisję Europejską komunikat o „Przyspieszaniu innowacyjności w dziedzinie czystej energii”, który jest częścią pakietu poświęconego czystej energii, zapoczątkowanego w listopadzie 2016 roku, niezbędnego dla wprowadzenia Unii Energetycznej, kluczowego priorytetu Komisji Junckera.
   Według globalnego indeksu innowacji dotyczących czystych technologii, na rok 2017 pięć państw członkowskich UE znajduję się wśród pierwszej 10 innowatorów w dziedzinie czystych technologii, jedenaście krajów UE jest w pierwszej 20, a dwadzieścia w pierwszej 40 krajów z całego świata.
   Jerzy Buzek (EPP, PL), sprawozdawca, powiedział: „Energia jest krwiobiegiem współczesnej gospodarki. UE musi koniecznie stać się prawdziwym światowym liderem w dziedzinie innowacji energetycznych. Musimy uprościć unijne programy i fundusze, aby naukowcy i inwestorzy mogli je skuteczniej wykorzystywać. Aby lepiej skoordynować wydatki krajowe w zakresie infrastruktury, badań i funduszy strukturalnych, potrzebujemy więcej wydatków krajowych; musimy też przyjąć podejście neutralne pod względem technologicznym”.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.