Ultimatum Komisji Europejskiej dla dziewięciu unijnych krajów w sprawie jakości powietrza. Czechy, Słowacja i Węgry, a także Rumunia, oraz Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania mają czas do końca przyszłego tygodnia na przysłanie planów dotyczących spełnienia norm jakościowych. Chodzi przede wszystkim o stężenie dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego. W Brukseli komisarz do spraw środowiska spotkał się z przedstawicielami krajów, którym grozi pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

   Polski w tej grupie nie ma, bo Komisja Europejska już w ubiegłym roku wysłała pozew do unijnego Trybunału za złamanie norm jakości powietrza. Pozwana została również Bułgaria. To prowokowało pytania o różne traktowanie unijnych krajów. Teraz Bruksela zapewnia, że nie będzie pobłażliwie patrzeć na łamanie unijnych norm. „Zbyt długo czekaliśmy na spełnienie standardów. Terminy dawno zostały przekroczone, ale już dłużej z decyzjami zwlekać nie będziemy” - powiedział komisarz do spraw środowiska. Karmenu Vella dodał, że jeśli plany, które dziewięć unijnych krajów ma przysłać do Brukseli, nie będą satysfakcjonujące, Komisja wyśle pozwy do unijnego Trybunału. Komisarz dodał też, że normy jakości powietrza to dla tej Komisji priorytet i przypomniał, że z powodu zanieczyszczeń przedwcześnie umiera w Unii ponad 400 tysięcy osób.
Za: PAP

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.